четвер, 6 травня 2021 р.

Віртуальна книжкова виставка «Кращі книги про Другу світову війну»

 Зазвичай, підібрати гарні книги, серед списку яких кожен зможе обрати собі щось цікаве — неважко. Проте є такі категорії книг, думки та спогади, сплетені сюжети яких щемлять серця кожного, хто відкриває ці сторінки.

Ми підготували для вас добірку книг про Другу світову війну, про цей темний період історії, що залишив відбиток суму та героїзму на мільйонах людей, з долями та історіями яких ми познайомимось на сторінках неймовірно цікавих книг.

Книги про Другу світову війну для дітей та підлітків — це ніби підручник з історії, написаний не датами та мапами, а життями та переживаннями людей. Книга «Україна в огні» – це історія полум'я, що охопило родину Запорожців та всю Україну, змусивши відправитись боронити рідну землю на фронт. “Ми б'ємось за те, чому нема ціни у всьому світі, — за Вкраїну". Кіноповість Олександра Довженка насичена подіями та яскравими описами тогочасних страждань та віроломних подій війни, що випали на долю мешканців села Тополівка.  Поетичність мови та гіркоту сюжету автор поєднав у майстерну розповідь про людську гідність та важкі випробування, яка вже стала класикою для декількох поколінь читачів.

                                                    

Історичні книги про Другу світову війну неможливо уявити без праці«Спогади про Другу світову війну. У 2-х томах» видатного політика, талановитого історика та оратора Сера Вінстона Черчілля. У книзі автор міркує над маловідомими історичними фактами, характеризує видатних державних діячів тогочасної епохи. Незважаючи на двотомний обсяг, читання не обтяжує, а навпаки, дарує вичерпну інформацію про перебіг трагічної війни та її передвісники, а якісне оформлення та ґрунтовність матеріалу робить книгу ідеальним подарунком для поціновувачів історичних книг!

 

Згадуючи книги з історії Другої світової, також неможливо оминути«Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини». Вільям Ширер досліджує передумови та різні фактори, що вплинули на ідеологічний та політичний успіх Гітлера, його підйом до вершин влади завдяки своїм ораторським і організаторським здібностям та твердій волі, що перетворилась на відверту ненависть до всього світу. Детально автор аналізує процес набуття Гітлером влади, завоювання "лендлізу"  та контекст Єропейських політичних подій тих часів.

Війна спустошує наче полум'я. Війна відбирає найдорожчіх нам людей.

Книжка про світову війну «Дружина доглядача зоопарку» відкриває історію родини Жабінських, що в роки окупації Варшави не втратили людяності, та врятували декілька сотень життів, приречених на смерть. На що здатні люди, заради досягнення великої мети? Які таємниці ховаються за буденним галасливим життям, сповненим музики та звірів? Відчуття ідентичності та ґрунтовної історичності сюжету авторці вдалося поєднату в бурхливий твір, після прочитання якого вам неодмінно захочеться відвідати Варшавський зоопарк.

 

Документальні книги про Другу світову — це надзвичайно численні праці, які важко охопити  та навіть порахувати, проте наукові розвідкиМакса Гейстінґса «І розверзлося пекло...» — це спроба розповісти та проаналізувати всі фрагменти Другої світової в одному томі. Спогади та карти різних сторін-учасників війни автор поєднав у дивовижно зрозумілий, приголомшливий подробицями військових кампаній твір. Події в  Польщі та вторгнення в Норвегію, Азійський фронт та облога Німеччини. Добре знання військових подій автор поєднав з фрагментами щоденників та спогадів різних сторін, що зливається у довершений твір.

 

«А зори здесь тихие...», Борис Васильєв

Дивовижна та зворушлива історія про п'ятьох молодих дівчат, які без роздумів відправилися на фронт. Скільки потрібно мати мужність, щоб віддати своє життя заради майбутніх поколінь?

Хоробрість, відвага, героїзм – ці якості линуть через весь роман червоною ниттю. Розуміючи, що майбутній бій практично не має шансів на перемогу, адже сили з самого початку не рівні, головні героїні все одно йдуть вперед, ризикуючи собою.

Твір дійсно бере за душу, адже автор зміг передати не тільки вісь трагізм того, що відбувалося, але й розповів про героїчні вчинки та мудрість людей того покоління.

 

«Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним 1939-1941», Андрій Галушка, Єгор Брайлян

Історичні та художні книги про другу світову війну завжди привертали увагу читачів. І ця робота не стала винятком, адже на її сторінках міститься детальний аналіз процесів та подій, які призвели до трагедії Другої світової війни. Автори також представили детальну інформацію про хід війни протягом перших двох років.

Прочитавши цей твір, ви не лише дізнаєтеся про знакові та переломні моменти Другої світової війни, але і засекречені раніше факти про агресію СРСР проти сусідніх країн. Крім того, тут також названі можливі причини, які спонукали Гітлера розпочати війну.

 

«Вторая мировая война», Ентоні Бивор

Закордонні автори не так часто піднімають тему Другої світової війни у своїх творах. Однак відомий британський історик не просто поділився спогадами свого народу про той період часу, але і відкрив багато нових фактів.

Для написання книги автор використав безліч історичних джерел – це і листи з фронту, і публіцистика того часу, і мемуарна проза, і щоденники солдатів. Але головне, що Бивор зумів все це об'єднати. Завдяки чому ви будете читати не сухі документальні факти, а захоплюючі історії живих людей.

Історія нас вчить, що Український народ перемагає тоді, коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Коли ми разом, коли ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці і стоїмо за свою землю, тоді ми непереможні.

Приємного всім перегляду!
пʼятниця, 16 квітня 2021 р.

Екологічне виховання сучасної молоді

 

Тематичний список літератури

На сьoгoднiшнiй день мoлoде пoкoлiння вступає в епoху не лише бурхливoгo рoзвитку науки i технiки, а й негативних наслiдкiв наукoвo-технiчнoї ревoлюцiї, демoграфiчнoгo вибуху та пoлiтичних вiйн. Перед людствoм пoстає прoблема вибoру: як зайняти гiдне мiсце у сoцiумi i забезпечити вищий рiвень життя? В усiх рoзвинених країнах свiту екoлoгiчна культура стає невiд’ємнoю складoвoю функцioнальнoї грамoтнoстi населення. Сучаснi тенденцiї екoлoгiчнoгo вихoвання пoв’язуються з рoзумiнням прирoди не лише як суспiльнoї, але й oсoбистiснoї цiннoстi та, вiдпoвiднo, фoрмуванням вiдпoвiдальнoгo ставлення дo її oб’єктiв. Екoлoгiчна прoблема вирoстає в прoблему перетвoрення стихiйнoгo впливу людей на прирoду, в свiдoмo, цiлеспрямoванo, планoмiрнo рoзвиваючу взаємoдiю з нею. Така взаємoдiя мoже бути здiйснена при наявнoстi в кoжнiй людинi дoстатньoгo рiвня екoлoгiчнoї культури та екoлoгiчнoї свiдoмoстi, фoрмування яких пoчинається з ранньoгo дитинства i прoдoвжується все життя. Актуальним у цьoму зв’язку є вихoвання екoлoгiчнoї вiдпoвiдальнoстi мoлoдi, oскiльки в цьoму вiцi вiдбувається фoрмування вiднoснo усталенoї системи цiннoстей, яка визначатиме сенс пoдальшoгo життя та майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi.

 

Поданий тематичний список літератури має на меті допомогти розкрити проблеми екологічної освіти і виховання молодого покоління та знайти шляхи їх вирішення.

1.Азарова,С. Формуємо ціннісне ставлення до природи /С.Азарова //Педагогічна майстерня.–2015.–№12.–С.33-36.

2.Бабіна,Т. Організація екологічного виховання в школі /Т.Бабіна  // Біологія.–2013.–№3.–С.11-15.

3.Бабіна,Т. Практичні аспекти формування екологічного світогляду учнів /Т.Бабіна //Бібліотека журналу «Біологія».–2013.–Вип. 8.–С.4-16.

4.Багач,С. Організація природно-екологічної стежки /С.Багач // Географія.–2013.–№4.– С.5-8.

5.Баран ,О. Формування дослідницьких компетентностей у процесі екологічного виховання учнів /О.Баран // Біологія.–2018.–№34-36.–С.4-9.

6.Близнюк,Т. Проєкт «Формування екологічного світогляду на уроках природничого циклу та в позаурочний час» /Т.Близнюк // Біологія.–2015.–№3.–С.16-21.

7.Боярова, Л. Екологічне виховання молодших школярів. Система роботи /Л.Боярова //Початкове навчання та виховання.–2015.–№4-5.–С.52-56.

8.Вантух, М. Формування екологічного світогляду в навчально-виховному процесі /М.Вантух // Біологія.–2012.–№22-24.–С.10-15.

9.Васюра,А. Екологічне виховання на уроках зарубіжної літератури /А.Васюра // Зарубіжна література в школі.– 2013.–№7.–С.36-40.

10.Водько,О. Екологічне виховання учнів під час вивчення біології в 10-х та 11-х класах /О.Водько // Біологія.–2014.–№22-24.–С.10-13.

11.Вілкова,Г. Формування ціннісного ставлення до природи /Г.Вілкова //Початкова освіта.-2012.-№46.-С.5-7.

12.Вороненко,Т. Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання /Т.Вороненко //Рідна школа.-2012.-№3.-С.21-24.

13.Гаврилюк, О. Формування екологічного мислення і свідомості учнів шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання /О.Гаврилюк// Біологія.–2012.–№7.–С.7-12.

14.Гаврилюк, О. Формування екологічного мислення і свідомості учнів шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання /О.Гаврилюк// Біологія.–2013.–№28.–С.3-8.

15.Галька,С. Екологічна освіта і виховання учнів початкової школи /С.Галька //Школа.-2013.-№8.-С.21-23.

16.Гладка,Л. Підходи до формування структури та змісту шкільної екологічної освіти /Л.Гладка // Біологія.–2011.–№3.–С.5-9.

17.Грінченко,О. Етичні аспекти формування екологічної компетентності /О.Грінченко // Географія.–2013.–№5.– С.26-31.

18.Губська,О. Досвід екологічного виховання /О.Губська // Біологія.–2011.–№31.–С.1-8.

19.Депетист,О. Виховання екологічної культури молодших школярів. Частина 1 /О.Депетист  //Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання».–2014.–Вип.6.–С.3-68.

20.Депетист,О. Виховання екологічної культури молодших школярів. Частина 2 /О.Депетист  //Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання».–2014.–Вип.7.–С.3-65.

21.Дзямко,Т. Екологічне виховання студентів у технікумах та коледжах /Т.Дзямко //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2018.-№1,2.-С.101-105.

22.Дубчак,В. Аспекти ділової гри в екологічному вихованні учнів /В.Дубчак//Рідна школа.-2014.-№10.-С.75-79.

23.Екологічне виховання на уроках біології та хімії //Педагогічна майстерня.–2018.–№1.–С.27-32.

24.Кабанова,М. Формування екологічної культури в процесі гурткових занять /М.Кабанова// Біологія.–2019.–№31-33.–С.3-10.

25.Ключка, С. Виховний потенціал природоохоронної діяльності /С.Ключка //Нові технології навчання.-2011.-№68.-С.8-13.

26.Кострюкова,Ю. Актуальні методи і принципи екологічної освіти /Ю.Кострюкова // Біологія.–2011.–№28.–С.4-10.

27.Крамар,Л. Екологічне виховання в початковій школі /Л.Крамар //Початкова школа.–2014.–№2.–С.23-25.

28.Крамаренко, А. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки /А.Крамаренко //Початкова школа.–2014.–№9.–С.57-59.

29.Куманська,Ю. Формуємо екологічне мислення /Ю.Куманська //Бібліотека журналу «Хімія».–2015.–Вип. 8.–С.2-56.

30.Мацик,Л. Активізація пізнавальної діяльності школярів засобами екологічного виховання /Л.Мацик // Біологія.–2015.–№30.–С.3-9.

31.Мацковська,Т. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження екологічного виховання молодших школярів /Т.Мацковська //Початкова школа.–2015.–№4.–С.44-48.

32.Мойсеєнко,А. Екологічне виховання як засіб формування життєвих компетентностей особистості школяра /А.Мойсеєнко // Виховна робота в школі.–2020.–№5.–С.5-9.

33.Музичук,В. Екологічне виховання в позакласній роботі гімназії /В.Музичук // Біологія. Позакласна робота.–2015.–№2.–С.5-10.

34.Науменко,В. Позакласна робота в екологічному вихованні учнів /В.Науменко//Хімія.–2013.–№15-16.–С.2-5.

35.Нефед,І. Формування екологічної культури молодших школярів у світлі Концепції Нової української школи. Методичні рекомендації /І.Нефед //Початкове навчання та виховання.–2020.–№16-18.–С.8-65.

36.Осипова,М. Проблемний метод та екологічне виховання /М.Осипова//Фізика в школах України.–2013.–№9.–С.7-9.

37.Павленко,Л. Екологічне виховання молоді /Л.Павленко // Біологія.–2012.–№27.–С.1-4(вкладка).

38.Пономаренко,С. Екологічний квест як інтерактивний захід, що проводиться в рамках тижня циклової комісії /С.Пономаренко //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2018.-№1,2.-С.106-107.

39.Притуляк,Т. Виховання молодшого школяра засобами природи /Т.Притуляк //Початкова школа.–2016.–№9.–С.36-39.

40.Пугач,І. Екологічне виховання дітей. Навчальний проект /І.Пугач //Фізика в школах України.–2013.–№4.–С.18-1-18-5.

41.Пузир,Т. Інноваційні технології в процесі формування екологічної освіти /Т.Пузир //Нові технології навчання.-2011.-№70.-С.54-56.

42.Резниченко,В. Виховання екологічної культури на уроках хімії /В.Резниченко //Хімія.–2019.–№1-2.–С.4-8.

43.Савицька,С. Формування екологічної свідомості учнів /С.Савицька //Трудове навчання в школі.–2018.–№13-14. –С.93-96.

44.Семененко,О. Формування екологічної культури на уроках природознавства в умовах інклюзивної освіти /О.Семененко // Біологія.–2012.–№13.–С.7-10.

45.Семененко,О. Формування екологічної культури на уроках природознавства в умовах інклюзивної освіти /О.Семененко // Біологія.–2013.–№9.–С.7-10.

46.Семешко,Л. Формування екологічної свідомості учнів /Л.Семешко // Біологія.–2013.–№25.–С.2-7.

47.Скиба ,М. Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи /М.Скиба //Рідна школа.-2013.-№1-2.-С.48-51.

48.Соколовська, Л.  Розвиток творчої толерантної особистості; екологічний театр, агітбригада /Л.Соколовська// Біологія. Позакласна робота.–2014.–№10.–С.2-6.

49.Соцька, О. Від знань та емоцій до екологодоцільної поведінки /О.Соцька //Дошкільне виховання.–2014.–№11.–С.24-27.

50.Срібненко ,О. Досвід формування екологічної компетентності учнів /О.Срібненко // Біологія.–2013.–№27.–С.5-9.

51.Стецюк, Л. Тиждень екології в системі виховання екологічної культури учнів /Л.Стецюк // Виховна робота в школі.–2015.–№10.–С.8-12.

52.Сукманова, В. Формування гуманного ставлення до природи у молодших школярів /В.Сукманова //Початкова школа.–2019.–№5.–С.36-37.

53.Теслюк Н. Виховання екологічної культури учнів через діяльність екологічного шкільного центру /Н.Теслюк // Біологія.–2010.–№34-36.–С.11-14.

54.Тєляпньова, Н. Агітаційна робота екологічного спрямування з метою розвитку креативної особистості /Н.Тєляпньова// Біологія.–2014.–№22-24.–С.6-9.

55.Тіора, А. Екологічне виховання молодших школярів /А.Тіора //Початкова освіта.-2014.-№23.-С.4-7.

56.Третяков,О. Екологічне виховання в навчальному процесі /О.Третяков// Географія.–2014.–№11-12.– С.27-32.

57.Харченко,Л. З любов¢ю до природи. Екологічне виховання учнів /Л.Харченко // Біологія.–2012.–№8.–С.8-12.

58.Ходеєва, Т. Виховання бережливого ставлення до природи в шкільній практиці /Т.Ходеєва//Початкова школа.–2016.–№3.–С.47-51.

59.Чала,В. Виховання екологічної культури у молодших школярів /В.Чала//Початкова освіта.-2013.-№15.-С.12-17.

60.Шаульська, Ю. Екологічне виховання в аспекті початкової школи /Ю.Шаульська//Початкова освіта.-2012.-№46.-С.2-4.

61.Шведнюк, Л. Формування екологічної культури учнів під час навчально-виховної роботи в школі /Л.Шведнюк // Біологія.–2014.–№9.–С.2-5.

62.Шевченко,В. Екологічна стежка як засіб формування екологічно грамотної особистості/В.Шевченко//Педагогічна майстерня.–2015.–№11.–С.37-41.