понеділок, 18 жовтня 2021 р.

Бібліографічний огляд літератури "Лине слава козацька з далеких віків" Проза сучасних українських письменників дуже різна. Історичні книги про Україну становлять важливу її частину. Пропонуємо Вашій увазі бібліографічний огляд книг про героїчне минуле українського народу та війну на сході України.

Читайте із задоволенням  українську літературу.

 "Як козаки Україну боронили" Юрій Мицик

Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.

 "Піхота українських гетьманів ХVII – поч. XVIII ст.", Сергій Шаменков

Пропоноване видання представляє опис та зображення одягу, озброєння і спорядження піхотинців у війську українських гетьманів XVII — початку XVIII ст. Читач зможе не лише уявити собі, як виглядали тогочасні реєстрові козаки та європейські солдати в Україні, а й спробувати самостійно реконструювати для себе відповідний військовий стрій та озброєння. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією повсякдення, побутовою культурою та військово-історичною реконструкцією.

  "Григорій Орлик", Ірина Дмитришин

Книжка розкриває маловідому сторінку європейської історії, пов’язану з роллю «козацького чинника» у французькій дипломатії ХVІІІ ст. У цьому контексті на основі широкого кола архівних документів досліджено постать Григорія Орлика – сина українського гетьмана Пилипа Орлика, його внесок на службі в французької дипломатії та багаторічну діяльність на користь інтересів «козацької нації».

  "Енциклопедія козацтва. Лицарі сонця", Олександр Середюк

У лицарському поклоні перед портретом українського козака, що експонується в Музеї Історії сільського господарства Волині, шанобливо схилив голову гість з далекої Японії - Шихан Масахіко Танака. Що змусило знаменитого спортсмена (чорний пояс 8-й DAN) стати на коліїю перед образом січовика?
Відповідь на це та ряд інших запитань дає книга. Хто такі козаки? Які їх звичаї і обряди? Яке було їх військове і бойове мистецтво? Йдеться не тільки про виховання й підготовку козака-воїна та відродження його в незалежній Україні, а й особливої касти - характерників. Автор аргументовано доводить, що «козак - не пияк».
Розкриваються утаємничені сторінки козаччини, чого немає у поважних узагальнюючих виданнях з історії України. Книга відрізняється розкутістю думок, оригінальністю поглядів, цікавістю викладу і стане добрим помічником не лише для учнів і студентів, викладачів-істориків, а й для широкого кола читачів, хто забажає «вичавити із себе раба».
Так як з відродженням козацтва - відродиться і Україна.

 "Про козацькі часи на Україні", Володимир Антонович

Ця книга захоплива, яскрава розповідь про славетну історію Запорозької Січі – од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом. Незвичайна історія створення книги. Професор Київського університету В. Б. Антонович (1834-1908) потай від властей викладав студентам протягом 1895/96 навчального року історію козаччини. Зачаровані слухачі детально законспектували блискучі лекції історика, і згодом рукопис, відредагований О. Кониським, вийшов друком подалі від злого ока російської цензури -у Чернівцях (1897) та в Коломиї (1912) ...

   "Чорна рада (Великий науковий проект)", Петро Кралюк

      Петро Кралюк (нар. 1958 р.) — доктор філософських наук, професор, голова Вченої ради  Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода».
У новій книзі Петра Кралюка розповідається про події, які передували Ніжинській чорній раді 1663 року, а також про її наслідки. Особливо звертається увага на діяльність таких гетьманів і козацьких проводників, як Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Яким Сомко та Іван Брюховецький. Автор намагається показати, яку роль відіграла означена подія в контексті козацької революції середини ХVII століття. У виданні також розглянуто, як Ніжинська чорна рада знайшла відображення в козацькому літописанні та романі П. Куліша «Чорна рада».

"Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. В 2-х томах. 2-ге видання, перероблене, доповнене", Роман Зіненко

Метою написання «Хроніки Іловайської трагедії» було прагнення автора зберегти і оприлюднити правдиву картину Іловайської операції в тому вигляді, в якому вона залишилися в пам’яті її учасників. До цього унікального видання увійшли свідоцтва понад півтори сотні бійців і офіцерів, від добровольців до вищого керівництва Сектора «Б», було згадано імена, прізвища та позивні близько семисот бійців добробатів і підрозділів ЗСУ. Окрім того, Романові Зіненку довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України також вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів оприлюднена вперше.

 "Як Україна втрачала Донбас"

«Як Україна втрачала Донбас» – це новітня історія двох областей України, Донецької та Луганської. Це хронологія подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму. Книга про те, як могутні донбаські клани спочатку розпалили вогонь ворожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зіштовхнули свій край у прірву кровопролиття.

середа, 29 вересня 2021 р.

Серце віддане дітям

  28 вересня 2021 року відзначається 103 річниця від дня народження видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча, письменника Василя Олександровича Сухомлинського.

Найвідоміша його праця – “Серце віддаю дітям”, перекладена на 30 мов світу, її перевидавали 54 рази. Загалом твори В.О. Сухомлинського видано 53-ма мовами світу накладом майже 15 млн. примірників. Він написав 1500 казок, оповідань, притч, замальовок з життя дітей.

У бібліотеці нашого коледжу створена тематична полиця «Педагогіка добра – педагогіка діалогу». Користувачі бібліотеки мають чудову нагоду доторкнутись до думки і слова Василя Олександровича.


четвер, 23 вересня 2021 р.

Інформаційний бюлетень «Нові надходження за 2021 рік».

 

1.     Бутенко В.Г. Ігрова діяльність в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників: метод.рекомендації / В.Г.Бутенко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – 60 с. 1 екз.

2.     Бутенко В.Г. Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: [монографія] / В.Г.Бутенко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 256с. 1 екз.

3.     Бутенко В.Г. Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: спецкурс для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта / В.Г. Бутенко. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 50с. 1 екз.

4.     Дні науки – 2020: матеріали студентської наукової онлайн-конференції 22 жовтня 2020 року, м. Суми., - 2020. – 2012 с. 1екз.

5.     Енциклопедія Сучасної України. т. 17., т. 18. Лец – Лощ. – К: інститут енциклопедичних досліджень Нац. Академії наук України. 2016 – 712 с. 2 екз.

6.     Заболотний І.П. Співає народна академічна хорова капела Сумського державного університету імені А.С.Макаренка: хрестоматія з хорового класу для студентів інститутів і факультетів культури та мистецтв пед. навч. закл. /І.П.Заболотний. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макарунка, 2020. – 131 с. 1 екз.

7.     Захарійчук М. Українська мова та читання : підруч. Для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х част.) : Частина 1 : Українська мова / Мар'яна Захарійчук. – Київ : Грамота, 2020. – 160с. 10 екз.

8.     Кондратюк С.М. Основи педіатрії. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка. – 2018. – 286 с. 1 екз.

9.     Коренева І.М. Екологія рослин, тварин і людини : практикум : навч.-метод. посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 102 с. 1 екз.

10.Коренева І.М. Луценко О.І. Загальна екологія : практикум : навч.-метод. Посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 99с. 1 екз.

11.Коренева І.М. Система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку : монографія / І.М.Коренева. Суми, Вінниченко М.Д., 2019. 526 с. 1 екз.

12.Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія та гігієна» : Навч.-метод. посіб. для студентів зі спец. «Соціальна робота» : Лебедин, 2016. – 43 с. 1 екз.

13.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 1(13). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – 334 с. 1 екз.

14.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 2(11). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – 198 с. 1 екз.

15.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 6. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 262 с. 1 екз.

16.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 7. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 278 с. 1 екз.

17.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 12. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – 360 с. 1 екз.

18.Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку : Дискурс 2019 : колективна монографія / за редакцією С.Д. Рудишина, І.М.Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2019. 330 с. 1 екз.

19.Петренко М.Б. Концертмейстерські інтерпретаційні вміння майбутніх учителів музики : теорія та методика формування : монографія /М.Б.Петренко. – Суми : ФОП Цьома С.П. 2016. – 202 с. 1 екз.

20.Петренко М.Б.  Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни «Виконавська інтерпретація» / М.Б.Петренко. – ФОП Цьома С.П., 2021. – 60 с. 1 екз.

21.Петренко М.Б. Хрестоматія з читання хорових партитур. 1 частина / М.Б.Петренко. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. – 163 с. 1 екз.

22.Петров Геннадій. Щоденники. Нариси. Статті : Матеріали другої науково-практичної конференції дослідників. «Петровські читання» / Держархів Сумської обл.; Упорядники: Покидченко Л.А.(відп. упор.) та ін. під редакцією Л.А. Покидченко. – Суми : «Коллаж. – Принт», 2017. – 980 с. 5 екз.

23.Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ «Агенство «Україна», 2019. – 300 с. 4 екз.

24.Володимир Ратнер. Графіка: альбом / уклад.: О.М.Малиш., О.К.Линник. – Суми: Територія, 2017. – 204 с. бібліогр.: с.185 – 203. 4 екз.

25.Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти : підруч. Для вищ. Навч. закл.: 2-ге вид. – К.: Грамота, 2013. – 504 с. 5 екз.

26.Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія: Випуск двадцятий. – Суми: вид-тво «Мрія», 2016. – 336 с.2 екз.

27.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: навч.посіб. /О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-те вид. доповн. – К.: Академвидав, 2012. – 528 с. – (сер. «Альма – матер»). 3 екз.

28.Шкурка М. Якби зустрілися ми знову… Публікації різних літ /М.С. Шкурка : ред. – упоряд., авт. Передмов Г.М. Білюс -  К.: Полтава: П.П.Шевченко, 2015. – 276 с. 2 екз.

 

четвер, 19 серпня 2021 р.

Моя країна - Україна.


Бути українцем – значить пишатися своєю країною. Українці пишаються        тим, що будують незалежну державу і духовно «повертаються» у родину народів Європи, виконуючи заповітну мрію багатьох поколінь українських патріотів. Тільки почуття любові й глибокої гордості за Україну разом з твердою вірою у її світле та величне майбутнє, у святість цієї прекрасної землі дає кожному українцю, незалежно від того, молодий він чи сивий, чи живе він в Україні, чи в інших краях, право стверджувати: це моя країна, мій народ, моя Україна!

Напередодні Дня Державного Прапора  та 30-ти річчя Дня  Незалежності України  бібліотека долучилась до святкування цієї знаменної дати нашої Держави. Пропонуємо вам  презентацію  «Моя Україна!» 30 років том нездійсненна мрія багатьох  поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною Україною.


 Проголошення незалежності України 1991 – шлях, що пройшов український народ від Декларації про державний суверенітет(16 липня)  до проголошення незалежності держави, що отримала офіційну назву – Україна.


    ПРЕДІСТОРІЯ: 1649 – заснування Гетьманщини. Ліквідована Російською імперією. 13 грудня 1917 року – проголошення незалежності Кримської Народної Республіки. Ліквідована більшовицькою Росією. 22 січня 1918 року – проголошення незалежності Української Народної Республіки. Окупована більшовицькою Росією. 16 лютого 1918 року – проголошення незалежної Кубанської народної Республіки. Ліквідована більшовицькою Росією. 19 жовтня 1918 року – проголошення незалежності Західноукраїнської  Народної Республіки. Окупована Польською Республікою. 15 березня 1939 – проголошення незалежної Карпатської України. Ліквідована  Королівством Угорщини. 30 червня 1941 – проголошення відновлення незалежності Української держави. Ліквідована німецьким Третім Рейхом.


 Декларація про державний суверенітет України – документ про проголошення державного суверенітету України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня1990 року. Декларація про державний суверенітет України далеко випередила Декларацію Росії та резолюцію КПУ. Це фактично була програма побудови незалежної держави.
  АКТ про проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ виняткового значення для українського народу, в якому зазначалося:» Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – Україна.

 РЕФЕРЕНДУМ На підтвердження Акту проголошення незалежності. Верховна Рада України вирішила провести 1 грудня 1991 року  республіканський референдум. Він був потрібен, щоб нейтралізувати політичні спекуляції противників української незалежності, які заявляли, що народ, буцімто, не потребує Акт про незалежність.


                                                             Підготувала 

                                                             завідувач бібліотеки

                                                             Звягольська О.Д.