четвер, 31 січня 2019 р.

Книжкова виставка


Незамінним джерелом
знань і невичерпним
джерелом твого
духовного багатства
є книжка.
В.Сухомлинський

У наш час, час активних, ділових людей, оволодіння мистецтвом спілкування, мистецтвом слова, культурою усної та письменної мови необхідно для кожної людини, незалежно від того, яким видом діяльності вона займається чи буде займатися. Людина, яка володіє навичками й уміннями компетентного читача, яка вміє правильно говорити, має культуру мови, почуває себе впевнено в різних ситуаціях. Тому підготовка компетентного читача – неодмінна умова виховання ерудованої, інтелектуально й духовно розвиненої особистості.
Читач ХХІ сторіччя – якісно новий тип читача. Змінилися пізнавальні та читацькі інтереси молоді, джерела одержання інформації.
У наших бібліотеках основним джерелом інформації була і ще певний час буде книга, друковане слово. Тому пропаганда книги, вміння працювати з нею – основне наше завдання.
Найбільш дієвою формою наочної масової роботи є книжкова виставка. Вона орієнтована на інформування читачів щодо змісту бібліотечного фонду, рекламу окремих видань і розкриття їх змісту.
Книжкова виставка – це комплекс спеціально відібраних і систематизованих документів, розставлених таким чином, щоб привернути увагу користувача, зацікавити його та задовольнити існуючий інтерес або його інформаційні потреби.
В бібліотеці нашого коледжу створені цікаві, пізнавальні, інтелектуальні  виставки, які діють постійно і допомагають в освітньому процесі: "В.О.Сухомлинський. Серце, віддане дітям", "Інтерактивні технології", "Голодомор 1932-1933 років в Україні", "Мистецький салон", "Гортаючи сторінки улюблених книжок", "На допомогу молодому викладачеві", "Нова українська школа", "Компетентнісна педагогіка", "На допомогу наставнику групи".