середа, 21 жовтня 2020 р.

Нова українська школа – новий зміст освіти Рекомендаційний бібліографічний список

1.        Багач Д. Будуємо LEGO – місто. /Д.Багач //Розкажіть онуку. БВДС.–2020.–№3.–С.29-30.

2.         Балютіна К. Актуальні проблеми початкової школи і шляхи їх вирішення /К.Балютіна //Початкова школа.–2018.–№8.–С.50-54.

3.  Барабаш О. Педагогіка партнерства – сучасний тип взаємодії між учасниками освітнього процесу /О.Барабаш //Учитель початкової школи.­­­–2018.–№8.–С.3–8.

4.          Баранова Н. Дослідницька та експериментальна діяльність в умовах НУШ /Н.Баранова //Початкова школа.–2019.–№9.–С.13-15.

5.    Бардакова Ю. Нова українська школа – у запитаннях та відповідях /Ю.Бардакова //Початкове навчання та виховання.–2018.–№.–С.2-13.

6.      Баришовець Н. Організація управлінської діяльності щодо формування ключових компетентностей учнів за умов розбудови Нової української школи /Н.Баришовець //Управління школою.–2019.–№1-3.–С.43-54.

7.      Бойко Г. Комплексна гра як засіб організації дитячих колективів молодших школярів у просторі Нової української школи /Г.Бойко //Початкове навчання та виховання.–2020.–№10-12.–С.3-26.

8.     Василенко Н. Нова українська школа : методичний консиліум /Н.Василенко //Управління школою.–2018.–№7-9.–С.24-33.

9.       Вінник Т. Культорологічна підготовленість майбутніх учителів початкової школи /Т.Вінник //Початкова школа.–2017.–№4.–С.9-10.

10. Врядник І. Упровадження наскрізного навчання з використанням міжпредметних зв¢язків на засадах сталого розвитку як засобу формування наукового світогляду школярів /І.Врядник //Педагогічна майстерня.–2019.–№2.–С.9-15.

11. Гавриш І. Розбудовуючи нову українську школу : теоретико – методологічні основи реалізації компетентнісного підходу в освіті в науково ­­– педагогічному проєкті «Інтелект України» /І.Гавриш //Початкова школа.–2017.–№8.–С.2-4.

12.  Герасимчук Г. Дім, у якому нам добре /Г.Герасимчук // Шкільному психологу. Усе для роботи.–2018.–№10.–С.4-7.

13.   Голінська Т. Формування особистості дітей початкової школи засобами арт – терапевтичного впливу /Т.Голінська //Початкова школа.–2017.–№4.–С.31-33.

14.  Горлова А. Формування професійно – особистісних якостей майбутніх вчителів початкової школи /А.Горлова //Початкова школа.–2017.–№4.–С.5-6.

15.   Гриньова М. Урок Нової української школи – демократичний урок. Семінар – тренінг для вчителів початкових класів /М.Гриньова //Початкове навчання та виховання.–2019.–№10-12.–С.3-13.

16.      Єрьоменко О. Досліди з яблуком. Дослідницька діяльність в умовах НУШ /О.Єрьоменко //Початкове навчання та виховання.–2019.–№3.–С.2-7.

17. Здорова В. ЛЕГО – технологія для української мови /В.Здорова //Початкова школа.–2019.–№12.–С.7-16.

18.       Іськович Р. Зацікавити навчанням, або Як я продовжую реформу освіти /Р.Іськович //Педагогічна майстерня.–2019.–№8.–С.13-17.

19.       Іщенко О. Інтегрований підручник як основа формування «компетенцій майбутнього» в учнів Нової української школи  /О.Іщенко //Початкова школа.–2019.–№2.–С.38-39.

20.       Іщенко О. Підручники для Нової української школи – помічники вчителя у формуванні критичного мислення учнів молодших класів /О.Іщенко //Початкова школа.–2019.–№3.–С.4-7.

21.      Калошин В. Роздуми про Нову школу /В.Калошин //Управління школою.–2018.–№34-36.–С.74-83.

22.       Клименко М. Упровадження інтегрованого навчання в умовах реалізації НУШ /М.Клименко //Англійська мова та література.–2018.–№27.–С.2-6.

23.       Коберник І. Оцінювання в Новій українській школі : ресурс для розвитку замість вироку /І.Коберник //Класному керівнику. Усе для роботи.–2018.–№8.–С.2-6.

24.     Кодлюк Я. Інновації у змісті підручників для початкової школи /Я.Кодлюк //Початкова школа.–2017.–№12.–С.42-45.

25.      Кодлюк Я. Інтерактивні методи роботи з підручником у початковій школі /Я.Кодлюк //Початкове навчання та виховання.–2020.–№1-3.–С.25-30.

26. Косарєва Н. Сучасний погляд на превентивне виховання в Новій українській школі /Н.Косарєва // Виховна робота в школі.–2018.–№5.–С.31-34.

27.       Космовський Б. Конструювання і моделювання в Новій українській школі /Б.Космовський //Початкова школа.–2019.–№6.–С.11-16.

28.       Крапіневич Т. Група продовженого дня: територія НУШ /Т.Крапіневич //Вихователю ГПД. Усе для роботи.–2019.–№4.–С.2-8.

29.    Криворучко М. Нова українська школа: американський досвід – українські перспективи /М.Криворучко //Управління школою.–2019.–№1-3.–С.5-42.

30.       Кущ О. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір /О.Кущ // Мистецтво в школі.–2018.–№5.–С.4-8.

31.  Лютко О. Методика «Філософія для дітей» як інструмент розвитку наскрізних умінь молодших школярів /О.Лютко//Управління школою.–2018.–№31-33.–С.54-59.

32. Маценко Н. Упровадження Нового державного стандарту початкової освіти /Н.Маценко//Початкове навчання та виховання.–2018.–№28-29.–С.41-43.

33.   Медюк І. Разом – до Нової школи (Ранкові зустрічі, тренінгові заняття, ігри, вправи – розминки, розваги) /І.Медюк //Початкове навчання та виховання.–2019.–№1-2.–С.11-17.

34.  Мельник О. Партнерство в дії. Пілотна модель партнерства у Новій українській школі /О.Мельник//Управління школою.–2019.–№19-21.–С.2-12.

35. Наливайко В. Прямуємо до НУШ (Тренінг для батьків майбутніх першокласників) /В.Наливайко //Початкове навчання та виховання.–2019.–№13-15.–С.47-50.

36. Нова українська школа. День знань у Новій українській школі //Позакласний час.–2019.–№8.–С.10-15.

37.      Онищенко В. Використання методу інтелект – карт на уроках у 1–му класі /В.Онищенко//Початкове навчання та виховання.–2018.–№33.–С.2-4.

38.  Оніщенко І. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства (Заняття з педагогами з елементами тренінгу) /І.Оніщенко //Початкове навчання та виховання.–2019.–№4-5.–С.2-8.

39.  Оніщенко І. Нова українська школа – новий зміст освіти (тренінг) /І.Оніщенко //Початкове навчання та виховання.–2018.–№22-24.–С.24-27.

40.    Оніщенко І. Нова українська школа: оцінювання по – новому (заняття з елементами тренінгу з учителями початкової школи) /І.Оніщенко//Початкове навчання та виховання.–2019.–№13-15.–С.5-12.

41. Оніщенко І. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи (тренінг) /І.Оніщенко//Початкове навчання та виховання.–2018.–№22-24.–С.28-31.

42.       Оніщенко І. Практика впровадження методики «Щоденні 5» /І.Оніщенко //Початкове навчання та виховання.–2020.–№1-3.–С.15-19.

43.       Ордановська А. Сучасний учитель – агент змін нової української школи /А.Ордановська  // Основи здоров¢я.–2018.–№10. –С.4-6.

44.  Остапенко О. Формування готовності старшокласників до військової служби в контексті положень «Нової української школи» /О.Остапенко //Фізичне виховання в школах України.–2017.–№6. –С.36-39.

45.       Павич Н. Організація роботи у парі та групі на уроках у початковій школі /Н.Павич //Початкова школа.–2019.–№12.–С.2-7.

46. Павленко Л. Використання LEGO – технології у практиці ранкових зустрічей (2–й клас) /Л.Павленко //Початкове навчання та виховання.–2019.–№7-9.–С.12-30.

47.   Пархоменко Н. Вчимося обирати шкільний підручник /Н.Пархоменко //Початкова школа.–2020.–№2.–С.3-9.

48. Погорєлова Т. Формування комунікативної компетентності першокласників /Т.Погорєлова //Початкове навчання та виховання.–2018.–№13-15.–С.44-47.

49. Потапова І. Розвиток соціокультурної компетентності учнів за умов інтегративного освітнього середовища як підґрунтя впровадження реформ Нової української школи /І.Потапова //Управління школою.–2018.–№28-30.–С.27-40.

50. Прокопенко Л. Розвиток мотиваційної сфери дитини прийомами мнемотехніки та іграми –завданнями із набором із шести цеглинок LEGO DUPLO (з використанням матеріалів the LEGO Foundation)/Л.Прокопенко //Початкове навчання та виховання.–2019.–№7-9.–С.8-12.

51.     Прокопенко Л. Фінансовий Legoмайданс (з використанням матеріалів The LEGO  Foundation)/Л.Прокопенко//Педагогічна майстерня.–2018.–№11.–С.22-24.

52.    Пузиревич К. Як реально створити нову українську школу за 2-3 роки /К.Пузиревич //Педагогічна майстерня.–2018.–№3.–С.13-21.

53.   Пузиревич К. Як реально створити нову українську школу за 2-3 роки. Акмеологічна проектна лабораторія життєтворчості особистості  /К.Пузиревич //// Географія.–2018.–№13-14.– С.22-31.

54.       Ревицька Н. Новітній аспект методичної роботи сучасної школи: медіація в інтегрованих творчих групах /Н.Ревицька //Початкове навчання та виховання.–2019.–№25-27.–С.3-20.

55. Реформування школи: нововведення української освіти //Бібліотека журналу «Англійська мова та література».–2018.–Вип.8(108).–С.2-71.

56.     Ридванська О. Заняття з елементами тренінгу в період адаптації до НУШ. Для першокласників та їхніх батьків / О.Ридванська //Педагогічна майстерня.–2018.–№12.–С.15-20.

57.   Родіна Т. Відкрита школа – новий виклик освітніх менеджерів у межах розвитку громадсько – державного управління закладом освіти /Т.Родіна //Управління школою.–2018.–№7-9.–С.37-40.

58.  Савельєва Н. Школа партнерства як модель ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу /Н.Савельєва //Управління школою.–2018.–№25-27.–С.64-79.

59.     Савченко О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи /О.Савченко //Рідна школа.–2018.–№1-2.–С.3-8.

60.  Себова Л. Від традиційної школи – до освітнього середовища Нової української автономної школи. /Л.Себова //Управління школою.–2018.–№31-33.–С.50-53.

61.  Сисенко Т. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства /Т.Сисенко //Початкова школа.–2019.–№12.–С.1-2.

62.   Скрипник М. Підвищення кваліфікації педагогів для Нової української школи: нотатки до  створення дорожньої карти модернізації /М.Скрипник //Освіта. Технікуми. Коледжі.–2018.–№1,2.–С.14-22.

63. Стасенко В. Крокуємо від традиційної школи до НУШ (тезаурус) /В.Стасенко //Управління школою.–2018.–№31-33.–С.2-43.

64.    Толубець Г. Інноваційні підходи до вивчення мистецтва в контексті ідей реформи Нова українська школа /Г.Толубець // Мистецтво в школі.–2019.–№11.–С.12-16.

65. Тюріна І. Педагог НУШ – ресурсна особистість /І.Тюріна //Початкова школа.–2020.–№2.–С.1-3.

66. Ушмарова В. Організація науково –методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції «Нова українська школа»/В.Ушмарова //Початкова школа.–2017.–№9.–С.1-5.

67.     Федорович А. Завдання з логічним навантаженням в початкових класах /А.Федорович //Педагогічна майстерня.–2019.–№2.–С.23-27.

68.    Федорченко А. Зміна педагогічних підходів у діяльності нової української школи /А.Федорченко // Біологія.–2018.–№13-14.–С.15-18.

69. Фещук Л. Платформа успіху Нової української школи /Л.Фещук //Дошкільне виховання.–2019.–№9.–С.12-15.

70. Химинець В. Оновлення початкової ланки освіти в контексті євроінтеграційної політики України /В.Химинець //Учитель початкової школи.­­­–2018.–№9.–С.3–8.

71.    Хоменко М. Тернистий шлях до європейського освітянського простору /М.Хоменко //Освіта. Технікуми. Коледжі.–2016.–№2.–С.7-10.

72.  Хоменко О. Зміни навколо нас. Школа радо вас вітає /О.Хоменко //Розкажіть онуку.–2019.–№8.–С.11-12.

73.   Цицюра С. Ключові компетентності Нової української школи (семінар – практикум) /С.Цицюра //Початкове навчання та виховання.–2018.–№25-26.–С.14-17.

74.   Червенський В. Формування національної свідомості та духовної культури учнів на уроках трудового навчання Нової української школи /В.Червенський //Початкова школа.–2020.–№5-6.–С.53-55.

75.  Чорнобай О. «Чого ми можемо досягнути разом?» /О.Чорнобай //Розкажіть онуку.–2019.–№8.–С.5-7.

76.   Шварц Т. Педагогічна культура й особистісні якості класного керівника Нової школи /Т.Шварц // Виховна робота в школі.–2019.–№9.–С.2-5.

77.  Шуліко О. Безмежний світ гри з LEGO (круглий стіл для педагогів) /О.Шуліко //Розкажіть онуку.–2019.–№10.–С.13-14.

78. Ющук О. Використання електронних освітніх ігрових ресурсів «Розумники»(Smart kids) в освітньому процесі початкової школи. Тренінг /О.Ющук //Початкове навчання та виховання.–2020.–№4-6.–С.3-12.

79.     Ягупа І. Навчання через гру: LEGO – технологія у навчальному процесі /І.Ягупа //Початкове навчання та виховання.–2019.–№22-24.–С.19-67.