понеділок, 22 квітня 2019 р.

Дивовижний світ енциклопедій

        
Що таке енциклопедія? Для сучасної людини - це саме об'ємне довідкове видання, де можна знайти відомості про все (або майже про все). А коли з'явилися перші енциклопедії? Які вони були раніше?
Термін «енциклопедія» виник у Стародавньому світі. Еnkyklos paideia новолат. encyclopaedia (не раніше XVI століття) від др. гр.
γκύκλιος παιδεία - «навчання в повному колі», κύκλος - коло і παιδεία - навчання / пайдейя) - що в перекладі з грецького - «коло знань». Цим терміном називалися всі ті знання, якими має оволодіти вільна людина, вступаючи в життя. Зміст їх складали так звані сім вільних мистецтв: на першому етапі вивчалися граматика, риторика, діалектика, а на другому - арифметика, геометрія, музика й астрономія. Інші знання вважалися практичними відомостями та в область високої науки не входили.
        У Середні віки були видання, які є енциклопедіями за змістом. Але вони не називалися терміном «енциклопедія». Цей термін у тому понятті, яким ми користуємося в даний час, з'явився лише в XVII столітті для позначення видань дійсно довідкового характеру. Поняття про універсальні енциклопедії, як про видання, що вміщує відомості про всі області знання, склалося до XVIII століття. У 1728 році в Англії була видана двохтомна «Енциклопедія» Чемберса. Хоча наукової цінності вона не представляла, але стала першим виданням універсальної енциклопедії. Вона ж проклала шлях іншій енциклопедії, яку по праву стали називати Великою енциклопедією. А з'явилася вона у Франції в XVIII столітті.
       Про енциклопедії говорять, що вони є записом поглядів і знань свого часу. Кожна енциклопедія - це дзеркало суспільства, яке її створює і часу, коли вона створюється.
       Енциклопедією називають також науковий довідковий посібник, що містить огляд наук або дисциплін (переважно у формі словника). У широкому розумінні - збірка наукових відомостей і довідок на різні теми, призначена для широкого кола читачів.
       Насправді, мета енциклопедії - «зібрати знання, розсіяні по світу, привести їх у систему, зрозумілу для людей, що нині живуть, і передати тим, хто прийде після нас, з тим, щоб праця попередніх століть не була даремною для століть наступних, і щоб наші нащадки, збагачені знаннями, стали добрішими і щасливішими, і щоб ми не пішли у вічність, не зумівши послужити прийдешнім поколінням». (Дені Дідро).
       Енциклопедії діляться на універсальні (напр. «Велика радянська енциклопедія», «Британіка», «Вікіпедія»), галузеві («Математична енциклопедія», «Технічна енциклопедія), регіональні, проблемні, персональні.
      Універсальна енциклопедія охоплює все коло знань про світ і людину.
В залежності від підготовки читача, якому енциклопедія адресована, вона не тільки може містити інформацію про якусь певну
 галузь знання, наприклад, про медицину, філософію, військову справу чи юриспруденцію, але й викладати матеріал більш-менш спеціальною мовою.
      Хоча термін «енциклопедія» увійшов до вжитку тільки у
XVI столітті, енциклопедичні праці відомі з давніх часів.
      У період Середньовіччя на заході Європи склалося декілька видів енциклопедичних праць: зерцала (лат.
speculum), компендіуми (compedium), суми (summae), які служили навчальними посібниками для студентів «нижчих» загальноосвітніх факультетів університетів.
    
До XIII століття всі подібні видання виходили на латині, однак поступово з'являються і глосарії - словники маловживаних слів і виразів.
     Великий поштовх енциклопедична культура отримала в епоху Ренесансу в XIV - XVI століттях, в тому числі завдяки винаходу друкарства Іоганом Гутенбергом з'являється термін «енциклопедія» (а також «ціклопедія») в його сучасному значенні.Ми завжди вам пропонуємо щось цікаве з Інтернету, ось і цього разу вашій увазі представлений зібраний нами матеріал про енциклопедії.

Енциклопедії - Національна бібліотека України для дітей

Дитяча енциклопедія про тварин читати онлайн - UROK-UA.com

Энциклопедии. Читать книги онлайн бесплатно. Электронная ..

Читать книгу Загадки природи. Дитяча енциклопедія Валентина ...

Читать книгу Видатні наукові відкриття. Дитяча енциклопедія ...

12 енциклопедій, які діти зачитують до дірок - О'ціночки

Енциклопедії на полицях нашої бібліотеки.


Рослини: для дітей середнього шкільного віку/авт.-упорядники В.В. Мирошнікова, Д.С.Мирошнікова, М.О.Панкова; худож.- ілюстратор Г.В. Беззубова; худож. – оформлювач І.В.Осіпов. – Харків: Фоліо, 2013ю – 318 с. – (Шкільна Б-ка. Дитяча енциклопедія).

        Ця дитяча енциклопедія має на меті розширити уявлення юних читачів про розвиток царства рослин, особливості функціонування рослинних організмів, їхній життєвий цикл та способи пристосування до навколишнього середовища в усіх регіонах планети. Книга також допоможе усвідомити, яке місце посідають зелені мешканці у житті людей та тварин, зрозуміти велику цінність кожної рослини та необхідність збереження рослинного світу в усьому його розмаїтті.


Етикет: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядники В.М.Скляренко, М.О.Панкова; Худож. – ілюстратор Г.В.Беззубова; Худож. – оформлювач Л.Д.Киркач – Осипова. – Харків: Фоліо, 2013. – 317 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
        Книжка, яку ви тримаєте в руках, продовжує серію дитячих енциклопедій видавництва «Фоліо». Вона адресована всім, хто хоче мати гарні манери і вільно поводитися за будь – яких обставин в гостях та вдома, на вулиці та в театрі.
Фізика: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядник С.В.Каплун; Худож. – ілюстратор Г.В.Беззубова; Худож. – оформлювач Л.Д.Киркач – Осипова. – Харків: Фоліо, 2013. – 319 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
       Дивовижний світ науки, яка розкриває закони існування матерії, існування Всесвіту, постає на сторінках цієї книжки. Наша енциклопедія також допоможе юному читачеві усвідомити непомітний з першого погляду зв’язок, що існує між науковими відкриттями і технічними досягненнями людства.


Загадки історії: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядник Г.Е.Єрмановська; Худож. – ілюстратор Г.В.Беззубова; Худож. – оформлювач Л.Д.Киркач – Осипова. – Харків: Фоліо, 2013. – 318 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
      Прочитавши цю книжку, ви дізнаєтесь, як часто ми вважаємо вигадкою те, що має під собою реальну основу, або ж навпаки – сприймаємо як факт легенди, що існували з давніх давен: Шарль Перро не вигадав лиходія на ім я Синя Борода, а великий азійський завойовник Тимур був скоріше за все представником європеоїдної раси.


Тварини: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядники Н.Ю.Безпалов, Ю.Г.Безплов; Худож. – оформлювач І.В. Осіпов. – Харків: Фоліо, 2013. – 317 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
      Наша енциклопедія є чудовим доповненням до шкільного курсу біології. До того ж вона стане у нагоді школярам не лише в навчальному процесі (наприклад, при написанні рефератів), а й допоможе значно поглибити знання про тваринний світ. Книга також містить розділи, в яких розповідається про заповідники України та їхніх мешканців.Література: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядники О.К.Васильєва, Ю.С.Пернатьєв; Худож. – оформлювач Ю.Ю.Романіка. – Харків: Фоліо, 2013. – 318 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
      Ця енциклопедія є чудовим доповненням до шкільного курсу літератури. Вона допоможе учням 5 – 8 класів без проблем засвоїти цікво викладений матеріал з теорії літератури, що входить до шкільної програми. Живою та доступною мовою з використанням прикладів з літературних творів видання розповість про роди, види та жанри літератури, про основні прийоми, що застосовуються письменником під час написання книжок.


Театр і кіно: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядник О.Є.Балазанова; Худож. – ілюстратор В.М.Юденков; Худож. – оформлювач В.М.Карасик. – Харків: Фоліо, 2015. – 316 с.: іл. – (Дитяча енциклопедія).
       З давніх-давен людина прагнула не тільки хліба, а й видовища. Так у Середземномор’ї з’явився давньогрецький античний театр, якому ще раніше передували храмові дійства…
Саме про народження театру, про його національні і жанрові різновиди ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. До того ж  читач знайде в нашій енциклопедії докладну оповідь про цирк, кіно, мультиплікацію та професії, що з ними пов’язані.


Міфологія: Для дітей середнього шкільного віку/авт. – упорядник Г.Е.Єрмановська; худож. – ілюстратор Г.В.Беззубова; худож. – оформлювач Л.ДКіркач-Осіпова. – Харків: Фоліо, 2015. – 319 с.: іл. – (Дитяча енциклопедія).
     У нашій енциклопедії зібрані міфи про створення світу і людства. Мета цього видання – познайомити юних читачів з найбільш розповсюдженими міфологічними сюжетами, створеними народами давнього світу, що дає чудову нагоду долучитися до культурного надбання людства в цілому.


Підводний світ: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядники М.О.Панкова, І.Ю.Романенко ; худож. – ілюстратор Г.В.Беззубова;  Худож. – оформлювач Л.ДКиркач-Осипова. – Харків: Фоліо, 2013. – 319 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
     Книжка «Підводний світ» продовжує серію дитячий енциклопедій видавництва «Фоліо». Вона розповідає про найрізноманітніших мешканців гідросфери, які належать до різних класів та родів, але всіх їх об’єднує одне: життя цих тварин та рослин тісно пов’язане з водою. Дехто з них проводить у воді все життя, інші – тільки розмножуються, є й такі, що мешкають на межі води й суходолу або води й повітря.


Астрономія: Для дітей середнього шкільного віку/Авт. – упорядник Д.А.Свєчкарьов; худож. – ілюстратор Г.В.Беззубова;  Худож. – оформлювачГ.В.Кісель. – Харків: Фоліо, 2013. – 319 с. – (Шкільна б – ка. Дитяча енциклопедія).
      Астрономія, попри те, що вона є однією з найдавніших наук у світі, ще й досі захоплює мільйони професіоналів та аматорів в різних країнах.
      Головна мета цього видання – викликати інтерес у юних читачів до таємниць Всесвіту, познайомити їх із зоряним небом ближче.


Енциклопедія для юних джентльменів – Харків: видавництво «Промінь», 2009. – 64 с.: іл.
     «Енциклопедія для юних джентльменів» розрахована на хлопчиків молодших класів.
     Мета цієї книги – визвати у дитини бажання досягнути досконалості. Книга дає практичні поради, як покращити свою поведінку та стосунки з оточуючими.


Енциклопедія для юних леді:/Автор-упорядник І.Гончаренко.–Харків: Промінь, 2009.– 64 с.
      «Енциклопедія для юних леді» розрахована на дівчат молодших класів.
      Мета цієї книги – викликати у дитини бажання досягти досконалості. Книга дає практичні поради як покращити свою поведінку та стосунки з оточуючими.

Кульчицький С.В., Мицик Ю.А., Власов В.С.
     Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 528 с.
     Довідник побудовано відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл та програми вступних іспитів до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, а також відповідає програмовим вимогам до зовнішнього оцінювання з історії України. Це дає змогу використовувати посібник і під час підготовки учнів загальноосвітніх шкіл до уроків історії України.
     У довіднику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної історичної науки.


Энциклопедия для дошколят. Сост. Н.Л.Вадченко, Н.В. Хаткина. – Донецк: ПКФ «БАО» - 416 с.
      Дошколятам нужно многому научиться: знать азбуку, уметь считать и писать, выговаривать трудные, коварные Р и Ш; овладеть искусством рисования и лепки из пластилина; познакомиться с правилами игры в шахматы; с нотной азбукой; выучить много стихов и сказок.
Тваринний світ /Ілюстрована енциклопедія. – Харків: Промінь, 2005. – 304 с.: іл.
      Ілюстроване видання присвячується великому і незбагненному тваринному світові нашої планети. Ви дізнаєтесь про спосіб життя тварин, про їх звички, пристосованість до навколишнього середовища, про їх боротьбу за виживання, загадкову поведінку в деяких ситуаціях і про їх унікальні здібності.

Все про все на світі: Пер. З англ. – К.: Махаон-Україна, 2007. – 384 с.
      У цій енциклопедії уміщено і систематизовано обширний довідковий матеріал про рослин, тварин, людину , космос, науку і техніку, а також близько тисячі запитань і відповідей на них для закріплення аналітичних здібностей та інтуїції юних читачів.


Слов’янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх  відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів /Упорядник Кононенко О.А. – К.: Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр» , 2008. – 784 ст., іл.
       З чарівним світом праслов’янського міфовсесвіту, з його магією, метаморфозами, з ієрархією у ньому богів, духів, з багатством народних обрядів знайомить ця книга. На основі різних досліджень. Етнографічних праць, спостережень, розвідок по крихті дбайливо зібраний і систематизований великий матеріал – з маленьких осколків знань і відомостей, що дійшли до нас, складається величезна картина світобачення далекого слов’янського предка.