пʼятницю, 9 вересня 2022 р.

Здоровий спосіб життя - важливий чинник виховання особистості

1.     Антонюк Т. Здорова дитина – здорова нація /Т.Антонюк /Шкільний світ.-2013.-№5.-С.11

2.     Балл Г.О. Засади запровадження здорового способу життя української молоді /Г.О.Балл //Практична психологія та соціальна робота.-2010.-№12.-С.70

3.     Балюк В.І. Здоровий спосіб життя – важливий чинник виховання особистості / В.І. Балюк //Класному керівнику. Усе для роботи.–2010.–№12.–С.6

4.     Баранова Л. Формування навичок здорового і безпечного способу життя /Л.Баранова//Початкова освіта.–2013.–№13.–С.12

5.     Башавець Н. Формування культури здоров'язбереження студентів під час занять з фізичного виховання /Н.Башавець //Фізичне виховання в школі.–2010.–№6. –С.29

6.     Бихал Л. Формування навичок здорового способу життя /Л.Бихал // Шкільному психологу. Усе для роботи.–2015.–№3.–С.5

7.     Білориха О. Формування в учнів уміння зберігати здоров'я /О.Білориха //Класному керівнику. Усе для роботи.–2013.–№1.–С.7

8.     Боднаровська Н.А. Розробка інформаційного проєкту «Особистісно-цілісний підхід до формування здорового способу життя» /Н.А.Боднаровська // Біологія.–2010.–№14.–С.7

9.     Борщов С. До проблеми про формування культури здоров'я та здорового способу життя школярів – підлітків /С.Борщов //Фізичне виховання в школі.–2010.–№3. –С.37

10.                      Вербило Л. Школа сприяння здоров'ю «Радість життя» /Л.Вербило //Школа.-2012.-№12.-С.21

11.                      Волинець О.В. Школа здоров'я /О.В.Волинець //Початкове навчання та виховання.–2013.–№11.–С.18

12.                      Гармаш Н. Формування навичок здорового способу життя у школярів /Н.Гармаш // Шкільному психологу. Усе для роботи.–2011.–№7.–С.32

13.                      Гарнагіна І. Реалізація здоров'язберігальних технологій в педагогічному процесі /І.Гарнагіна //Все для вчителя.-2010.-№7-9.—С.88

14.                      Гондюл І. Школа сприяння здоров'ю – дорога в майбутнє /І.Гондюл //Педагогічна майстерня.–2012.–№3.–С.8

15.                      Громов С. Валеологічні аспекти здорового способу життя в умовах гуманізації освіти /С.Громов //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2013.-№1.-С.77

16.                      Грязна С. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді /С.Грязна // Основи здоров¢я.–2018.–№3. –С.6

17.                      Дзядевич Н. Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя/Н.Дзядевич //Школа.-2012.-№12.-С.33

18.                      Денисова Г. Формування  мотивації до здорового способу життя в учнів /Г.Денисова//Фізичне виховання в школах України.–2010.–№1. –С.10

19.                      Дердуга Л. Формування  навичок здорового способу життя у дітей шкільного віку /Л.Дердуга // Основи здоров¢я.–2013.–№7. –С.14

20.                      Іванов О. Школа сприяння здоров'ю /О.Іванов //Управління школою.–2010.–№2.–С.2

21.                      Івашковський В. Здоровий спосіб життя особистості – визначна запорука формування суб'єкта громадянського суспільства /В.Івашковський  //Проблеми освіти .-2011.-№69.-С.20

22.                      Іващенко В. Здоров'я дітей – багатство країни /В.Іващенко //Розкажіть онуку.–2011.–№5.–С.3

23.                      Ізмалкова О. Формування здоров'язбережувальної поведінки в дитини /О.Ізмалкова // Основи здоров¢я.–2012.–№10. –С.27

24.                      Калошин В. Дванадцять способів стати здоровим /В.Калошин // Виховна робота в школі.–2010.–№12.–С.40

25.                      Колодич Ю. Виховання особистості в системі здоров'язберігаючої освіти /Ю.Колодич //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2013.-№1.-С.73

26.                      Кордонська А. Формування  здорового способу життя у підлітків /А.Кордонська //Класному керівнику. Усе для роботи.–2015.–№7.–С.2

27.                      Котовська А. Здоров'язбережні технології на уроках /А.Котовська /Директор школи.-2012.-№18.-С.42

28.                      Мурзенко Н. Упровадження здоров'язберігальних педагогічних технологій навчання та виховання у практику роботи школи сприяння здоров'ю /Н.Мурзенко//Управління школою.–2013.–№7-9.–С.66

29.                      Непийвода Л. Ефективна оздоровча система в навчально-виховному процесі /Л.Непийвода /Початкова освіта -2011.-№33-34.-С. 18

30.                      Павлушенко Ф. Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров'я школярів /Ф.Павлушенко // Основи здоров¢я.–2019.–№7. –С.23

31.                      Павлушенко Ф. Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров'я школярів /Ф.Павлушенко // Основи здоров¢я.–2019.–№8. –С.12

32.                      Панькова Н. Організація здоров'яспрямованої діяльності навчального закладу /Н.Панькова /Директор школи.-2013.-№4.-С.1

33.                      Петровська А. Проблема формування в учнів потреби в здоровому способі життя /А.Петровська // Основи здоров¢я.–2019.–№9. –С.8

34.                      Постоєнко С. Упровадження здоров'язбережувальних  технологій на уроках /С.Постоєнко // Основи здоров¢я.–2013.–№7. –С.5

35.                      Редька Л. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки /Л.Редька // Виховна робота в школі.–2012.–№6.–С.9

36.                      Редька Л. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки /Л.Редька // Основи здоров¢я.–2013.–№1. –С.37

37.                      Редька Л. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки /Л.Редька//Класному керівнику. Усе для роботи.–2012.–№10.–С.2

38.                      Рибальченко С. Формування культури здоров'я учнів засобами інноваційних технологій /С.Рибальченко //Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання».–2010.–Вип.5(77).–С.2

39.                      Рись А. Шкільне середовище: вплив на здоров'я учнів під час навчання /А.Рись //Школа.-2013.-№3.-С.14

40.                      Різник Л. Організація здоров'яспрямованої діяльності закладу освіти /Л.Різник //Рідна школа.-2018.-№3-4.-С.41

41.                      Рогоза С. Формування духовності, гармонійного розвитку та здорового способу життя /С.Рогоза //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2012.-№3-4.-С.85

42.                      Саєнко С. Здоров'я дитини – найбільша цінність /С.Саєнко //Логопед.-2018.-№6.-С.2

43.                      Томич І. Формування в учнів культури здорового й безпечного способу життя /І.Томич /Директор школи.-2013.-№3.-С.40

44.                      Харматова В. Ігровий стретчинг – сучасний засіб зміцнення здоров'я /В.Харматова //Дошкільне виховання.–2014.–№9.–С.28

45.                      Шугай Т. Значення соціальної реклами у формуванні здорового способу життя /Т.Шугай // Основи здоров¢я.–2011.–№3. –С.32

вівторок, 6 вересня 2022 р.

8 вересня - Міжнародний день грамотностіУніверсальний словник 7 в 1. Українська мова та література / уклад.:

 Паращич В.В. – Харків : Навчальна література, 2020. - 448

Запропонований універсальний словник з української мови та літератури містить словники: орфографічний, синонімів, антонімів, паронімів, фразеологізмів та літературознавчих термінів в достатньому обсязі. Користування ним допоможе усвідомити багатство й лексичну стильове, емоційне різноманітність української мови, сприятиме вдосконаленню мовних навичок, точності та образності слововживання, допоможе донести свої думки до співрозмовників. Видання буде цікавим як для школярів, абітурієнтів, студентів не гуманітарною профілів так і для широкого кола читачів, любителів української мови та літератури.


 Універсальний комплексний словник-довідник молодшого школяра / упор. Н.О. Воскресенська, К.О. Воскресенська. – Харків : Вид – во «Ранок», 2021. – 464 с.

Посібник містить такі словники: тлумачний, орфографічний, орфоепічний, словник наголосів, словотвірний, словник синонімів і антонімів, словник омонімів, етимологічний, фразеологічний, народознавчий, словник іншомовних слів та словник імен, а також короткий довідник з української мови. За допомогою цього збірника учень зможе поповнити свій словниковий запас, навчиться доречно вживати слова у своєму мовленні, розрізняти синоніми, антоніми й омоніми, виконувати словотвірний аналіз слова, повторити всі орфограми з курсу української мови, підготуватися до контрольної роботи. Посібник призначений для учнів 1–4 класів, їхніх батьків та вчителів початкової школи.


Розмовляй українською правильно / Л. Савченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 191с.

Шановні читачі! Наш довідник містить відомості із сучасної української мови, які можуть знадобитися учням середньої школи як допоміжний матеріал для занять, для підготовки до ЗНО. Пропонуємо цей довідник і тим, хто хоче вивчити українську мову чи поглибити знання з певного розділу. У посібнику матеріал розміщений у такій послідовності: вступ, фонетика та орфоепія, лексикологія, фразеологія, орфографія, морфеміка та словотвір, морфологія, синтаксис і пунктуація, стилістика та культура мовлення.


Мацько Л.І.,  Кравець Л.В.  Культура української фахової мови: Навч.посіб.- К.: ВЦ «Академія», 2007.-360с.

Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила оформлення наукової роботи і ділових паперів. Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, діалогу, етиці мовного і професійного спілкування.


Глейзер Н. В. Словник шкільної термінології. Фізика.- Харків:Торсінг плюс, 2010 р. - 384 с.

Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі фізики й передбачені для вивчення шкільною програмою.
Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення фізичних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.
Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу фізики, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться фізикою.


Кордеро Г.А. Словник шкільної термінології. Біологія.- Харків: Торсінг плюс, 2010 р. – 384.

Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі біології й передбачені для вивчення шкільною програмою.
Перша части
на словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення біологічних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.
Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу біології, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться біологією.


Чепіга Ю. В. Словник шкільної термінології. Математика.- Харків: Торсінг плюс, 2010 .- 384 с.

Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі математики й передбачені для вивчення шкільною програмою.
Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення математичних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.
Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу математики, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться математикою.

Гранкіна Т.М. Словник шкільної термінології. Хімія.- Харків: Торсінг плюс, 2010 .- 384 с.

Видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі хімії й передбачені для вивчення шкільною програмою. Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення хімічних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською. Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу хімії, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться хімією.


Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови.- 4-те вид.- К.: Довіра, 2008.-510с.

У четвертому виданні  "Повного словника антонімів української мови" видані антоніми різного типу, а в словникових статтях тлумачаться їх значення, наводяться зразки їхньої сполучуванності з іншими словами, антонімічні стійкі словосполучення та фразеологізми, приклади їх використання в текстах творів, висловах, відомості про антонімічну синонімію, споріднені антонімічні пари. Окремими частинами книги є: "Покажчик антонімічних пар", "Антонімія префіксів", "Антонімія суфіксів", "Антонімія компонентів антонімічних пар".
Розрахований на науковців, учителів, працівників видавництв, студентів, учнів, ораторів, чиновніків, широке коло читачів.

 

Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання.– Київ

Мрія Волощак, 2007. – 224 с.

Практичний посібник, підготовлений Марією Волощак, цінний з кількох поглядів. По-перше, це — вдала спроба аналізу газетних текстів через призму національної ідентифікації.
По-друге, Марія Волощак, намагається "виловити" всі зросійщені або ж скальковані з казенної "міжнародної" лексики словосполучення, окремі слова і знайти їм український відповідник. До того ж низка моментів правки відзначається оригінальністю — маємо на увазі власне тлумачення, що розширює межі усталених мовознавцями схем.
Посібник знадобиться практикам і теоретикам журналістики, а також політологам, учителям, працівникам культури, духовної сфери.


Практичний словник синонімів української мови /Караванський С. – Львів : БаК, 2012. – 536 с.

Практичний словник синонімів української мови – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови; редкол.: В. М. Русанівський [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 820, [2] с. : іл.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні та номенклатурні одиниці, різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. Видання друге, виправлене і доповнене. Книга містить 1935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована на філологів та широке коло читачів.


Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII, 1728 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об'єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову впродовж останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок. Словник є популярним, загальнодоступним виданням, розрахованим на широкий загал: учнів старших класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів, аспірантів, викладачів української мови та всіх, хто вивчає українську мову і послуговується нею у повсякденному житті.


Насолоджуйтеся читанням, говоріть правильно !

 Все буде Україна!