середа, 27 жовтня 2021 р.

Рекомендаційний список літератури "Якісна освіта та інформаційно-комунікативні технології"

                                                                   

                                     

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

 

1.Алісеєнко А. Застосування ІКТ на уроках /А. Алісеєнко //Хімія.–2015.–№23-24.–С.34-37.

2.Антонюк І. Використання мультимедійної презентації на уроках біології /І.Антонюк //ШБІЦ.-2015.-№1.-С.51-53.

3.Байло В. Використання інформаційно – комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти /В.Байло //Управління школою.–2018.–№13-15.–С.33-35.

4.Бикова О. Особливості використання інформаційних технологій у початковій школі /О.Бикова //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2017.-№3.-С.47-49.

5.Біла О. Мультимедійні технології навчання на уроках зарубіжної літератури /О.Біла // Зарубіжна література в школі.– 2018.–№21-22.–С.24-27.

6.Бородіна Т. Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури /Т.Бородіна // Зарубіжна література в школі.– 2018.–№11-12.–С.3-5.

7.Бульбах Т. Підготовка та проведення уроків з мультимедійною підтримкою в початкових класах /Т.Бульбах //Початкова школа.–2015.–№3.–С.56-58.

8.Бутко Ю. Інноваційний потенціал телекомунікаційних технологій /Ю.Бутко //Управління школою.–2019.–№7-9.–С.26-30.

9.Василенко Н. Підготовка сучасного керівника в умовах інформаційного суспільства /Н.Василенко //Управління школою.–2020.–№16-18.–С.1-110.

10.Власова Н. BYOD–прийди зі своїм пристроєм /Н.Власова //Біологія.–2020.–           №22-24.–С.2-5.

11.Власова Н. Мобільні технології на уроках історії /Н.Власова //Педагогічна майстерня.–2019.–№5.–С.13-15.

12.Власюк Л.  Інформаційно - комп'ютерні технології на уроках фізики /Л.Власюк //ШБІЦ.-2015.-№2.-С.55-58.

13.Воронова С. Коуч – технологія для директора школи /С.Воронова //Управління школою.–2018.–№34-36.–С.2-5.

14.Герасименко Н. Соціальні мережі: нові можливості сучасного педагога/Н. Герасименко  //Трудове навчання в школі.–2019.–№7-8. –С.46-51.

15.Геращенко С. Використання сучасних інноваційних та інформаційних технологій на уроках географії /С.Геращенко// Географія.–2015.–№3-4.–С.3-7.

16.Геращенко С. Тестові програми на уроках географії. ASSISTANT,MVTESTX /С.Геращенко// Географія.–2015.–№3-4.– С.14-17.

17.Глущенко Ж. Важливість застосування мультимедіа під час вивчення англійської мови /Ж.Глущенко //Англійська мова та література.–2015.–№25-26.–С.18-21.

18.Горлова Т. Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках /Т.Горлова//Управління школою.–2019.–№28-30.–С.8-10.

19.Грейсі Л. Classroomscreen – ви закохаєтеся в цей ресурс! /Л.Грейсі// Географія.–2018.–№9-10.– С.75-78.

20.Гуревич Р. Інформатизація освіти: позитивні здобутки та деякі негативні наслідки /Р.Гуревич //Рідна школа.-2019.-№9-12.-С.9-14.

21.Гуревич Р. Інформаційно – комунікаційні технології як засіб розвитку майбутніх фахівців /Р.Гуревич //Педагогіка і психологія.-2015.-№1.-С.21-25.

22.Данилюк М. Діяльнісний підхід. Впровадження активних та інноваційних технологій /М.Данилюк //Фізика в школах України.–2020.–№15-16.–С.8-20.

23.Дегтярьова В. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках у початкових класах /В.Дегтярьова //Початкове навчання та виховання.–2015.–№9.–С.2-5.

24.Добровольський В. Використання мультимедійних технологій у професійній діяльності  педагога – новатора /В. Добровольський //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.40-50.

25.Дронь В. Goggle – сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендації /В.Дронь // Географія.–2018.–№9-10.– С.67-69.

26.Дронь  В. Технологія майндмеппінгу з додатком Goggle /В.Дронь // Географія.–2019.–№3-4.– С.13-23.

27.Євтушевська Т. Космічні технології на уроках природознавчих наук /Т.Євтушевська//Педагогічна майстерня.–2020.–№11.–С.10-14.

28.Заєць Н. Сучасна наочність : переваги й можливості мультимедіа /Н.Заєць // Біологія. Позакласна робота. –2015.–№1.–С.14-17.

29.Заєць Н. Сучасна наочність : переваги й можливості мультимедійної презентації /Н.Заєць // Біологія. –2015.–№10-11.–С.6-8.

30.Зубкова Н. Використання інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі/Н.Зубкова //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.11-15.

31.Іванчук Л. Використання медіадидактики на компетентнісно  зорієнтованому уроці в початкових класах /Л.Іванчук //Початкова школа.–2018.–№3.–С.8-14.

32.Ігнатенко О. Відеолекції – не примха сьогодення, а виклик майбутньому /О.Ігнатенко //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2017.-№3.-С.45-49.

33.Кельнер С. Психологічні засади впровадження інформаційно – комунікативних технологій у навчальний процес /С.Кельнер// Біологія.–2015.–№15.–С.2-6.

34.Кельнер С. Психологічні засади впровадження інформаційно – комунікативних технологій у навчальний процес /С.Кельнер //Управління школою.–2015.–№19-21.–С.31-35.

35.Колеснік Т.Використання ІКТ як засіб формування математичних компетентностей учнів /Т.Колеснік //Педагогічна майстерня.–2018.–№6.–С.21-24.

36.Кондратюк Л. Використання інформаційних технологій під час викладання математики/Л.Кондратюк //Математика в школах України.–2020.№1-3.–С.3-7.

37.Коцур Н. Психосоматичне здоров'я учнів в умовах упровадження інформаційно - комунікаційних технологій/Н.Коцур //Рідна школа.-2018.-№3-4.-С.27-31.

38.Крапивна А. Використання комп'ютерів на уроках хімії /А.Крапивна //Хімія.–2015.–№9-10.–С.27-29.

39.Купава О. GO POLLOCK – сучасний помічник учителя /О.Купава // Економіка в школах України.–2019.–№1.–С.4-8.

40.Купава О. GO POLLOCK – сучасний помічник учителя /О.Купава//Класному керівнику. Усе для роботи.–2019.–№3.–С.4-10.

41.Кусміч Т. Парк педагогічних технологій як альтернативна форма навчання дорослих /Т.Косміч //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.24-29.

42.Любарева С. Інформаційно – комунікаційні технології у викладанні хімії /С.Любарева  //Хімія.-2015.-№1-2.-С.15-18.

43.Марценюк А. Інноваційно – інформаційні технології під час викладання української літератури /А.Марценюк //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2016.-№2.-С.30-35.

44.Мельник О. Розвиток електронних освітніх ресурсів для організації навчально– виховного процесу в системі початкової освіти /О.Мельник //Початкова школа.–2015.–№5.–С.40-42.

45.Михайлюк О. Комп'ютерно – орієнтовані й телекомунікаційні технології на уроках мови та літератури /О.Михайлюк //Вивчаємо українську мову та літературу.–2015.–№10-11.–С.2-5.

46.Мокрогуз О. Медіа освіта для вчителя суспільних дисциплін /О.Мокрогуз//Б-ка ж-лу «Історія та правознавство».–2015.–В.3(135).–С.4-45.

47.Науменко В. Від вдумливого опрацювання художнього твору до критичного освоєння медіа – середовища /В.Науменко //Учитель початкової школи.-2018.-№4.-С.7-9.

48.Огіренко О. Застосування мультимедійних презентацій на уроках літератури у процесі вивчення біографії письменників /О.Огіренко // Зарубіжна література в школі.– 2015.–№5.–С.34-37.

49.Павленко М. Мультимедійна презентація : робота над помилками /М.Павленко //Дошкільне виховання.–2016.–№10.–С.16-17.

50.Павлович Г. Мультимедійні презентації під час вивчення географії /Г.Павлович // Географія.–2018.–№11-12.-С.23-26.

51.Палій В. Використання мультимедійних презентацій під час вивчення спецдисциплін /В.Палій //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2017.-№3.-С.40-45.

52.Панасюк І. Використання технології мультимедіа на уроках музичного мистецтва /І.Панасюк // Мистецтво в школі.–2015.–№5.–С.2-5.

53.Пархоменко І. Упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес ліцею як умова створення якісного освітнього простору школи майбутнього /І.Пархоменко//Управління школою.–2015.–№22-24.–С.57-61.

54.Платоненко О.Особливості управління впровадженням медіа новацій в освітню практику /О.Платоненко //Управління школою.–2019.–№7-9.С.33-36.

55.Подобєд М. Цифрове навчання в школі. Як здолати скептичне ставлення? /М.Подобєд // Географія.–2020.–№17-18.– С.24-26.

56.Пономаренко О. Сучасні технології : прогрес чи загроза людству?/О.Пономаренко //Класному керівнику. Усе для роботи.–2019.–№1.–С.40-43.

57.Просяник І. SMART – технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів /І.Просяник //Фізика в школах України.–2018.–№9-10.–С.40-43.

58.Радченко І. Технологія освітнього квесту та Вебквесту /І.Радченко // Економіка в школах України.–2018.–№11.–С.2-5.

59.Рудченко Н. Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології /Н.Рудченко // Біологія.–2020.–№1-3.–С.6-10.

60.Рябенко С. Мультимедійні засоби навчання на уроках української мови та літератури /С.Рябенко //Вивчаємо українську мову та літературу.–2019.–№31-33.–С.2-8.

61.Савкіна Т. Кейс – технологія на уроках фізики та інформатики /Т.Савкіна//Фізика в школах України.–2019.–№17-18.–С.2-5.

62.Сергеєва І. Використання сучасних інноваційних технологій під час підготовки та проведення масових і виховних заходів /І.Сергеєва //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.51-55.

63.Слобода К. Упровадження ІКТ у навчально – виховний процес /К.Слобода //Управління школою.–2015.–№10-12.–С.79-83.

64.Солодовник Н. Використання спеціальних інформаційних моделей, якими є навчальні матриці /Н.Солодовник //Початкова школа.–2016.–№5.–С.52-54.

65.Срибна В. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання /В.Срибна // Шкільний бібліотекар.–2019.–№3. –С.2-6.

66.Строганова Г. Застосування інформаційно – комунікаційних технологій та WEB– квестів на уроках української мови /Г.Строганова //Українська мова та література в школі.–2015.–№6.–С.23-25.

67.Ступа Я. Використання гаджетів у школах в Україні та за кордоном /Я.Ступа //Педагогічна майстерня.–2018.–№12.–С.26-28.

68.Ступа Я. Віртуальна реальність у школах. Зарубіжні приклади /Я.Ступа //Трудове навчання в школі.–2019.–№7-8. –С.84-86.

69.Субота А. Сутність інформаційно – комунікаційних технологій та їх роль в управлінні закладом загальної середньої освіти /А.Субота //Управління школою.–2019.–№7-9.–С.23-26.

70.Токар В. Теоретично та практично про ІКТ на уроках іноземної мови /В.Токар //Англійська мова та література.–2015.–№34-36.–С.34-36.

71.Топчій І. Використання технології BYOD на уроках /І.Топчій// Економіка в школах України.–2018.–№3.–С.2-5.

72.Топчій І. Використання технології BYOD на уроках /І.Топчій //Педагогічна майстерня.–2018.–№2.–С.2-4.

73.Топчій І. Використання технології BYOD під час вивчення предмета «Основи здоров'я» /І.Топчій // Основи здоров¢я.–2018.–№2. –С.11-13.

74.Топчій І. Використання технології BYOD під час вивчення предмета «Основи здоров'я» /І.Топчій // Основи здоров¢я.–2019.–№12. –С.18-29.

75.Труханенко Г. Інформаційно – комунікаційні технології як засіб формування інформаційної компетентності вчителя ліцею /Г.Труханенко //Рідна школа.-2015.-№3.-С.68-71.

76.Улинець А. Особливості використання інтернет - технологій в освітньому процесі /А.Улинець //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2018.-№1,2.-С.67-69.

77.Чабала Т. Створення вправ для інтерактивного навчання з використанням технології Веб 2.0. Методичні рекомендації /Т.Чабала //Математика в школах України.–2018.–№34-36.–С.3-5.

78.Шавернева С. Використання інформаційних технологій в початковій школі /С.Шавернева //Початкова школа.–2016.–№3.–С.44-45.

79.Шарапова О. Використання медіа – технологій як засобу формування інформаційно – цифрової компетентності молодших школярів у корекційно – відновлювальній роботі вчителя – логопеда //О.Шарапова //Логопед.-2019.-№10.-С.12-18.

80.Шарапова О. Лего – технології на логопедичних заняттях //О.Шарапова //Логопед.-2019.-№9.-С.17-28.

                             

                                                                     


понеділок, 18 жовтня 2021 р.

Бібліографічний огляд літератури "Лине слава козацька з далеких віків" Проза сучасних українських письменників дуже різна. Історичні книги про Україну становлять важливу її частину. Пропонуємо Вашій увазі бібліографічний огляд книг про героїчне минуле українського народу та війну на сході України.

Читайте із задоволенням  українську літературу.

 "Як козаки Україну боронили" Юрій Мицик

Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.

 "Піхота українських гетьманів ХVII – поч. XVIII ст.", Сергій Шаменков

Пропоноване видання представляє опис та зображення одягу, озброєння і спорядження піхотинців у війську українських гетьманів XVII — початку XVIII ст. Читач зможе не лише уявити собі, як виглядали тогочасні реєстрові козаки та європейські солдати в Україні, а й спробувати самостійно реконструювати для себе відповідний військовий стрій та озброєння. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією повсякдення, побутовою культурою та військово-історичною реконструкцією.

  "Григорій Орлик", Ірина Дмитришин

Книжка розкриває маловідому сторінку європейської історії, пов’язану з роллю «козацького чинника» у французькій дипломатії ХVІІІ ст. У цьому контексті на основі широкого кола архівних документів досліджено постать Григорія Орлика – сина українського гетьмана Пилипа Орлика, його внесок на службі в французької дипломатії та багаторічну діяльність на користь інтересів «козацької нації».

  "Енциклопедія козацтва. Лицарі сонця", Олександр Середюк

У лицарському поклоні перед портретом українського козака, що експонується в Музеї Історії сільського господарства Волині, шанобливо схилив голову гість з далекої Японії - Шихан Масахіко Танака. Що змусило знаменитого спортсмена (чорний пояс 8-й DAN) стати на коліїю перед образом січовика?
Відповідь на це та ряд інших запитань дає книга. Хто такі козаки? Які їх звичаї і обряди? Яке було їх військове і бойове мистецтво? Йдеться не тільки про виховання й підготовку козака-воїна та відродження його в незалежній Україні, а й особливої касти - характерників. Автор аргументовано доводить, що «козак - не пияк».
Розкриваються утаємничені сторінки козаччини, чого немає у поважних узагальнюючих виданнях з історії України. Книга відрізняється розкутістю думок, оригінальністю поглядів, цікавістю викладу і стане добрим помічником не лише для учнів і студентів, викладачів-істориків, а й для широкого кола читачів, хто забажає «вичавити із себе раба».
Так як з відродженням козацтва - відродиться і Україна.

 "Про козацькі часи на Україні", Володимир Антонович

Ця книга захоплива, яскрава розповідь про славетну історію Запорозької Січі – од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом. Незвичайна історія створення книги. Професор Київського університету В. Б. Антонович (1834-1908) потай від властей викладав студентам протягом 1895/96 навчального року історію козаччини. Зачаровані слухачі детально законспектували блискучі лекції історика, і згодом рукопис, відредагований О. Кониським, вийшов друком подалі від злого ока російської цензури -у Чернівцях (1897) та в Коломиї (1912) ...

   "Чорна рада (Великий науковий проект)", Петро Кралюк

      Петро Кралюк (нар. 1958 р.) — доктор філософських наук, професор, голова Вченої ради  Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода».
У новій книзі Петра Кралюка розповідається про події, які передували Ніжинській чорній раді 1663 року, а також про її наслідки. Особливо звертається увага на діяльність таких гетьманів і козацьких проводників, як Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Яким Сомко та Іван Брюховецький. Автор намагається показати, яку роль відіграла означена подія в контексті козацької революції середини ХVII століття. У виданні також розглянуто, як Ніжинська чорна рада знайшла відображення в козацькому літописанні та романі П. Куліша «Чорна рада».

"Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. В 2-х томах. 2-ге видання, перероблене, доповнене", Роман Зіненко

Метою написання «Хроніки Іловайської трагедії» було прагнення автора зберегти і оприлюднити правдиву картину Іловайської операції в тому вигляді, в якому вона залишилися в пам’яті її учасників. До цього унікального видання увійшли свідоцтва понад півтори сотні бійців і офіцерів, від добровольців до вищого керівництва Сектора «Б», було згадано імена, прізвища та позивні близько семисот бійців добробатів і підрозділів ЗСУ. Окрім того, Романові Зіненку довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України також вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів оприлюднена вперше.

 "Як Україна втрачала Донбас"

«Як Україна втрачала Донбас» – це новітня історія двох областей України, Донецької та Луганської. Це хронологія подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму. Книга про те, як могутні донбаські клани спочатку розпалили вогонь ворожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зіштовхнули свій край у прірву кровопролиття.