вівторок, 19 лютого 2019 р.

Бібліотечний флешмоб


Останнє десятиліття в історії України позначено глибокими перетвореннями в сферах суспільно-політичного та економічного життя. Демократизація суспільства, перехід до ринкових економічних відносин, широка інформатизація на основі впровадження новітніх електронних технологій поставили перед усіма суспільними інститутами, зокрема – бібліотеками, важливу проблему вибору шляхів їх адаптації до сучасних вимог.
Виконуючи свою головну місію, що полягає у збиранні, зберіганні, виробництві, розповсюдженні та використанні загальнодоступної інформації, бібліотеки об’єктивно сприяють її перетворенню в цінний національний ресурс, від якого залежить сталий розвиток суспільства.
Завдяки всесвітній мережі поширився особливий вид суспільної активності – флешмоб, який почав активно використовуватися у роботі бібліотеки.
Флешмоб (flash mob — «спалахуючий натовп», flash — спалах, mob — натовп)—це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей (мобери) оперативно збираються у громадському місці, протягом декількох хвилин виконують заздалегідь оговорені дії (сценарій) і потім швидко розходяться. Рух флешмоба виходить із того, що у флешмоб-акцій є типові правила.
З метою привернення уваги до книги, читання, бібліотеки; популяризації послуг, залучення нових користувачів, у бібліотеці нашого коледжу разом із 111 групою (зараз 121 група) наставник Людмила Григорівна ШАМРАЙ, був проведений флешмоб під назвою «Книгоманія».