понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Формування моральних цінностей у студентів


       


Арістотель писав: "Морально прекрасною називають людину досконалої гідності…Адже про моральну красу говорять з приводу доброти: морально прекрасним називають справедливу, мужню, благородну і взагалі володіючу всіма добротами людину".
        На сучасному етапі цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає гуманність, працелюбність, чесність, правдивість, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини - є головною метою морального виховання  . На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
        Теоретико-методологічні основи морального виховання глибоко і всебічно розкриті у Законі "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", в національній програмі "Діти Україні", "Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти", Концепції позашкільної освіти та виховання, Національній доктрині розвитку освіти "України в XXI столітті", Державній національній програмі "Освіта України XXI століття". В "Основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи" визначено, що "школа зобов’язана виробляти внутрішню потребу жити і діяти за принципами моралі, неухильно додержуватись правил співжиття. З ранніх років вона повинна виховувати  у молоді колективізм, чесність і правдивість, вимогливість і принциповість, стійкість і мужність характеру".
        У своєму трактаті "Наставление нравов" видатний чеський педагог Я. А. Коменський цитував давньоримського філософа Сенеку, який писав: "Навчись спершу добрим правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших важко навчитися останній". Там же він наводить відомий народний вислів: "Хто встигає в науках, але відстає в добрих правилах моралі, той більше відстає, ніж встигає".
               Нині, коли в Україні обрано курс на побудову гуманного демократичного суспільства, що передбачає культ Людини і Народу, гуманні й демократичні відносини між людьми в усіх сферах життя, питання морального виховання виходять на одне з перших місць у системі виховання.

      В рамках декади циклової комісії наставників академічних груп у бібліотеці коледжу була створена книжкова виставка – роздум « Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної молоді». На цей творчий захід 16 жовтня завітали 331 група, 231 група, 541 група разом із викладачами: Жовба О. А., Шамрай Л.Г., Коваленко С.Л.
     Користувачі поринули у творчу й змістовну розповідь бібліотекарів про головну тему цієї виставки, про мету її створення: формування моральної стійкості, цілісної особистості, формування моральної свідомості (розуміння нормальної загальнолюдської та народної моралі); виховання та розвиток моральних почуттів порядності та тактовності, гуманності, патріотизму; формування умінь та звичок, моральної поведінки, культурної поведінки.            На виставці представлені книги В. О.Сухомлинського, А.С. Макаренка, Я.А. Коменського, їх педагогічні праці, художні твори. Стануть у нагоді студентам й виховні заходи на цю тему, які надруковані у фахових журналах. Виставка – роздум має творчий, креативний, змістовний підхід.
                                                                  Колектив бібліотеки