середу, 27 жовтня 2021 р.

Рекомендаційний список літератури "Якісна освіта та інформаційно-комунікативні технології"

                                                                   

                                     

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

 

1.Алісеєнко А. Застосування ІКТ на уроках /А. Алісеєнко //Хімія.–2015.–№23-24.–С.34-37.

2.Антонюк І. Використання мультимедійної презентації на уроках біології /І.Антонюк //ШБІЦ.-2015.-№1.-С.51-53.

3.Байло В. Використання інформаційно – комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти /В.Байло //Управління школою.–2018.–№13-15.–С.33-35.

4.Бикова О. Особливості використання інформаційних технологій у початковій школі /О.Бикова //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2017.-№3.-С.47-49.

5.Біла О. Мультимедійні технології навчання на уроках зарубіжної літератури /О.Біла // Зарубіжна література в школі.– 2018.–№21-22.–С.24-27.

6.Бородіна Т. Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури /Т.Бородіна // Зарубіжна література в школі.– 2018.–№11-12.–С.3-5.

7.Бульбах Т. Підготовка та проведення уроків з мультимедійною підтримкою в початкових класах /Т.Бульбах //Початкова школа.–2015.–№3.–С.56-58.

8.Бутко Ю. Інноваційний потенціал телекомунікаційних технологій /Ю.Бутко //Управління школою.–2019.–№7-9.–С.26-30.

9.Василенко Н. Підготовка сучасного керівника в умовах інформаційного суспільства /Н.Василенко //Управління школою.–2020.–№16-18.–С.1-110.

10.Власова Н. BYOD–прийди зі своїм пристроєм /Н.Власова //Біологія.–2020.–           №22-24.–С.2-5.

11.Власова Н. Мобільні технології на уроках історії /Н.Власова //Педагогічна майстерня.–2019.–№5.–С.13-15.

12.Власюк Л.  Інформаційно - комп'ютерні технології на уроках фізики /Л.Власюк //ШБІЦ.-2015.-№2.-С.55-58.

13.Воронова С. Коуч – технологія для директора школи /С.Воронова //Управління школою.–2018.–№34-36.–С.2-5.

14.Герасименко Н. Соціальні мережі: нові можливості сучасного педагога/Н. Герасименко  //Трудове навчання в школі.–2019.–№7-8. –С.46-51.

15.Геращенко С. Використання сучасних інноваційних та інформаційних технологій на уроках географії /С.Геращенко// Географія.–2015.–№3-4.–С.3-7.

16.Геращенко С. Тестові програми на уроках географії. ASSISTANT,MVTESTX /С.Геращенко// Географія.–2015.–№3-4.– С.14-17.

17.Глущенко Ж. Важливість застосування мультимедіа під час вивчення англійської мови /Ж.Глущенко //Англійська мова та література.–2015.–№25-26.–С.18-21.

18.Горлова Т. Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках /Т.Горлова//Управління школою.–2019.–№28-30.–С.8-10.

19.Грейсі Л. Classroomscreen – ви закохаєтеся в цей ресурс! /Л.Грейсі// Географія.–2018.–№9-10.– С.75-78.

20.Гуревич Р. Інформатизація освіти: позитивні здобутки та деякі негативні наслідки /Р.Гуревич //Рідна школа.-2019.-№9-12.-С.9-14.

21.Гуревич Р. Інформаційно – комунікаційні технології як засіб розвитку майбутніх фахівців /Р.Гуревич //Педагогіка і психологія.-2015.-№1.-С.21-25.

22.Данилюк М. Діяльнісний підхід. Впровадження активних та інноваційних технологій /М.Данилюк //Фізика в школах України.–2020.–№15-16.–С.8-20.

23.Дегтярьова В. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках у початкових класах /В.Дегтярьова //Початкове навчання та виховання.–2015.–№9.–С.2-5.

24.Добровольський В. Використання мультимедійних технологій у професійній діяльності  педагога – новатора /В. Добровольський //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.40-50.

25.Дронь В. Goggle – сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендації /В.Дронь // Географія.–2018.–№9-10.– С.67-69.

26.Дронь  В. Технологія майндмеппінгу з додатком Goggle /В.Дронь // Географія.–2019.–№3-4.– С.13-23.

27.Євтушевська Т. Космічні технології на уроках природознавчих наук /Т.Євтушевська//Педагогічна майстерня.–2020.–№11.–С.10-14.

28.Заєць Н. Сучасна наочність : переваги й можливості мультимедіа /Н.Заєць // Біологія. Позакласна робота. –2015.–№1.–С.14-17.

29.Заєць Н. Сучасна наочність : переваги й можливості мультимедійної презентації /Н.Заєць // Біологія. –2015.–№10-11.–С.6-8.

30.Зубкова Н. Використання інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі/Н.Зубкова //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.11-15.

31.Іванчук Л. Використання медіадидактики на компетентнісно  зорієнтованому уроці в початкових класах /Л.Іванчук //Початкова школа.–2018.–№3.–С.8-14.

32.Ігнатенко О. Відеолекції – не примха сьогодення, а виклик майбутньому /О.Ігнатенко //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2017.-№3.-С.45-49.

33.Кельнер С. Психологічні засади впровадження інформаційно – комунікативних технологій у навчальний процес /С.Кельнер// Біологія.–2015.–№15.–С.2-6.

34.Кельнер С. Психологічні засади впровадження інформаційно – комунікативних технологій у навчальний процес /С.Кельнер //Управління школою.–2015.–№19-21.–С.31-35.

35.Колеснік Т.Використання ІКТ як засіб формування математичних компетентностей учнів /Т.Колеснік //Педагогічна майстерня.–2018.–№6.–С.21-24.

36.Кондратюк Л. Використання інформаційних технологій під час викладання математики/Л.Кондратюк //Математика в школах України.–2020.№1-3.–С.3-7.

37.Коцур Н. Психосоматичне здоров'я учнів в умовах упровадження інформаційно - комунікаційних технологій/Н.Коцур //Рідна школа.-2018.-№3-4.-С.27-31.

38.Крапивна А. Використання комп'ютерів на уроках хімії /А.Крапивна //Хімія.–2015.–№9-10.–С.27-29.

39.Купава О. GO POLLOCK – сучасний помічник учителя /О.Купава // Економіка в школах України.–2019.–№1.–С.4-8.

40.Купава О. GO POLLOCK – сучасний помічник учителя /О.Купава//Класному керівнику. Усе для роботи.–2019.–№3.–С.4-10.

41.Кусміч Т. Парк педагогічних технологій як альтернативна форма навчання дорослих /Т.Косміч //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.24-29.

42.Любарева С. Інформаційно – комунікаційні технології у викладанні хімії /С.Любарева  //Хімія.-2015.-№1-2.-С.15-18.

43.Марценюк А. Інноваційно – інформаційні технології під час викладання української літератури /А.Марценюк //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2016.-№2.-С.30-35.

44.Мельник О. Розвиток електронних освітніх ресурсів для організації навчально– виховного процесу в системі початкової освіти /О.Мельник //Початкова школа.–2015.–№5.–С.40-42.

45.Михайлюк О. Комп'ютерно – орієнтовані й телекомунікаційні технології на уроках мови та літератури /О.Михайлюк //Вивчаємо українську мову та літературу.–2015.–№10-11.–С.2-5.

46.Мокрогуз О. Медіа освіта для вчителя суспільних дисциплін /О.Мокрогуз//Б-ка ж-лу «Історія та правознавство».–2015.–В.3(135).–С.4-45.

47.Науменко В. Від вдумливого опрацювання художнього твору до критичного освоєння медіа – середовища /В.Науменко //Учитель початкової школи.-2018.-№4.-С.7-9.

48.Огіренко О. Застосування мультимедійних презентацій на уроках літератури у процесі вивчення біографії письменників /О.Огіренко // Зарубіжна література в школі.– 2015.–№5.–С.34-37.

49.Павленко М. Мультимедійна презентація : робота над помилками /М.Павленко //Дошкільне виховання.–2016.–№10.–С.16-17.

50.Павлович Г. Мультимедійні презентації під час вивчення географії /Г.Павлович // Географія.–2018.–№11-12.-С.23-26.

51.Палій В. Використання мультимедійних презентацій під час вивчення спецдисциплін /В.Палій //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2017.-№3.-С.40-45.

52.Панасюк І. Використання технології мультимедіа на уроках музичного мистецтва /І.Панасюк // Мистецтво в школі.–2015.–№5.–С.2-5.

53.Пархоменко І. Упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес ліцею як умова створення якісного освітнього простору школи майбутнього /І.Пархоменко//Управління школою.–2015.–№22-24.–С.57-61.

54.Платоненко О.Особливості управління впровадженням медіа новацій в освітню практику /О.Платоненко //Управління школою.–2019.–№7-9.С.33-36.

55.Подобєд М. Цифрове навчання в школі. Як здолати скептичне ставлення? /М.Подобєд // Географія.–2020.–№17-18.– С.24-26.

56.Пономаренко О. Сучасні технології : прогрес чи загроза людству?/О.Пономаренко //Класному керівнику. Усе для роботи.–2019.–№1.–С.40-43.

57.Просяник І. SMART – технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів /І.Просяник //Фізика в школах України.–2018.–№9-10.–С.40-43.

58.Радченко І. Технологія освітнього квесту та Вебквесту /І.Радченко // Економіка в школах України.–2018.–№11.–С.2-5.

59.Рудченко Н. Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології /Н.Рудченко // Біологія.–2020.–№1-3.–С.6-10.

60.Рябенко С. Мультимедійні засоби навчання на уроках української мови та літератури /С.Рябенко //Вивчаємо українську мову та літературу.–2019.–№31-33.–С.2-8.

61.Савкіна Т. Кейс – технологія на уроках фізики та інформатики /Т.Савкіна//Фізика в школах України.–2019.–№17-18.–С.2-5.

62.Сергеєва І. Використання сучасних інноваційних технологій під час підготовки та проведення масових і виховних заходів /І.Сергеєва //Управління школою.–2019.–№28-30.–С.51-55.

63.Слобода К. Упровадження ІКТ у навчально – виховний процес /К.Слобода //Управління школою.–2015.–№10-12.–С.79-83.

64.Солодовник Н. Використання спеціальних інформаційних моделей, якими є навчальні матриці /Н.Солодовник //Початкова школа.–2016.–№5.–С.52-54.

65.Срибна В. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання /В.Срибна // Шкільний бібліотекар.–2019.–№3. –С.2-6.

66.Строганова Г. Застосування інформаційно – комунікаційних технологій та WEB– квестів на уроках української мови /Г.Строганова //Українська мова та література в школі.–2015.–№6.–С.23-25.

67.Ступа Я. Використання гаджетів у школах в Україні та за кордоном /Я.Ступа //Педагогічна майстерня.–2018.–№12.–С.26-28.

68.Ступа Я. Віртуальна реальність у школах. Зарубіжні приклади /Я.Ступа //Трудове навчання в школі.–2019.–№7-8. –С.84-86.

69.Субота А. Сутність інформаційно – комунікаційних технологій та їх роль в управлінні закладом загальної середньої освіти /А.Субота //Управління школою.–2019.–№7-9.–С.23-26.

70.Токар В. Теоретично та практично про ІКТ на уроках іноземної мови /В.Токар //Англійська мова та література.–2015.–№34-36.–С.34-36.

71.Топчій І. Використання технології BYOD на уроках /І.Топчій// Економіка в школах України.–2018.–№3.–С.2-5.

72.Топчій І. Використання технології BYOD на уроках /І.Топчій //Педагогічна майстерня.–2018.–№2.–С.2-4.

73.Топчій І. Використання технології BYOD під час вивчення предмета «Основи здоров'я» /І.Топчій // Основи здоров¢я.–2018.–№2. –С.11-13.

74.Топчій І. Використання технології BYOD під час вивчення предмета «Основи здоров'я» /І.Топчій // Основи здоров¢я.–2019.–№12. –С.18-29.

75.Труханенко Г. Інформаційно – комунікаційні технології як засіб формування інформаційної компетентності вчителя ліцею /Г.Труханенко //Рідна школа.-2015.-№3.-С.68-71.

76.Улинець А. Особливості використання інтернет - технологій в освітньому процесі /А.Улинець //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2018.-№1,2.-С.67-69.

77.Чабала Т. Створення вправ для інтерактивного навчання з використанням технології Веб 2.0. Методичні рекомендації /Т.Чабала //Математика в школах України.–2018.–№34-36.–С.3-5.

78.Шавернева С. Використання інформаційних технологій в початковій школі /С.Шавернева //Початкова школа.–2016.–№3.–С.44-45.

79.Шарапова О. Використання медіа – технологій як засобу формування інформаційно – цифрової компетентності молодших школярів у корекційно – відновлювальній роботі вчителя – логопеда //О.Шарапова //Логопед.-2019.-№10.-С.12-18.

80.Шарапова О. Лего – технології на логопедичних заняттях //О.Шарапова //Логопед.-2019.-№9.-С.17-28.