пʼятниця, 9 вересня 2022 р.

Здоровий спосіб життя - важливий чинник виховання особистості

1.     Антонюк Т. Здорова дитина – здорова нація /Т.Антонюк /Шкільний світ.-2013.-№5.-С.11

2.     Балл Г.О. Засади запровадження здорового способу життя української молоді /Г.О.Балл //Практична психологія та соціальна робота.-2010.-№12.-С.70

3.     Балюк В.І. Здоровий спосіб життя – важливий чинник виховання особистості / В.І. Балюк //Класному керівнику. Усе для роботи.–2010.–№12.–С.6

4.     Баранова Л. Формування навичок здорового і безпечного способу життя /Л.Баранова//Початкова освіта.–2013.–№13.–С.12

5.     Башавець Н. Формування культури здоров'язбереження студентів під час занять з фізичного виховання /Н.Башавець //Фізичне виховання в школі.–2010.–№6. –С.29

6.     Бихал Л. Формування навичок здорового способу життя /Л.Бихал // Шкільному психологу. Усе для роботи.–2015.–№3.–С.5

7.     Білориха О. Формування в учнів уміння зберігати здоров'я /О.Білориха //Класному керівнику. Усе для роботи.–2013.–№1.–С.7

8.     Боднаровська Н.А. Розробка інформаційного проєкту «Особистісно-цілісний підхід до формування здорового способу життя» /Н.А.Боднаровська // Біологія.–2010.–№14.–С.7

9.     Борщов С. До проблеми про формування культури здоров'я та здорового способу життя школярів – підлітків /С.Борщов //Фізичне виховання в школі.–2010.–№3. –С.37

10.                      Вербило Л. Школа сприяння здоров'ю «Радість життя» /Л.Вербило //Школа.-2012.-№12.-С.21

11.                      Волинець О.В. Школа здоров'я /О.В.Волинець //Початкове навчання та виховання.–2013.–№11.–С.18

12.                      Гармаш Н. Формування навичок здорового способу життя у школярів /Н.Гармаш // Шкільному психологу. Усе для роботи.–2011.–№7.–С.32

13.                      Гарнагіна І. Реалізація здоров'язберігальних технологій в педагогічному процесі /І.Гарнагіна //Все для вчителя.-2010.-№7-9.—С.88

14.                      Гондюл І. Школа сприяння здоров'ю – дорога в майбутнє /І.Гондюл //Педагогічна майстерня.–2012.–№3.–С.8

15.                      Громов С. Валеологічні аспекти здорового способу життя в умовах гуманізації освіти /С.Громов //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2013.-№1.-С.77

16.                      Грязна С. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді /С.Грязна // Основи здоров¢я.–2018.–№3. –С.6

17.                      Дзядевич Н. Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя/Н.Дзядевич //Школа.-2012.-№12.-С.33

18.                      Денисова Г. Формування  мотивації до здорового способу життя в учнів /Г.Денисова//Фізичне виховання в школах України.–2010.–№1. –С.10

19.                      Дердуга Л. Формування  навичок здорового способу життя у дітей шкільного віку /Л.Дердуга // Основи здоров¢я.–2013.–№7. –С.14

20.                      Іванов О. Школа сприяння здоров'ю /О.Іванов //Управління школою.–2010.–№2.–С.2

21.                      Івашковський В. Здоровий спосіб життя особистості – визначна запорука формування суб'єкта громадянського суспільства /В.Івашковський  //Проблеми освіти .-2011.-№69.-С.20

22.                      Іващенко В. Здоров'я дітей – багатство країни /В.Іващенко //Розкажіть онуку.–2011.–№5.–С.3

23.                      Ізмалкова О. Формування здоров'язбережувальної поведінки в дитини /О.Ізмалкова // Основи здоров¢я.–2012.–№10. –С.27

24.                      Калошин В. Дванадцять способів стати здоровим /В.Калошин // Виховна робота в школі.–2010.–№12.–С.40

25.                      Колодич Ю. Виховання особистості в системі здоров'язберігаючої освіти /Ю.Колодич //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2013.-№1.-С.73

26.                      Кордонська А. Формування  здорового способу життя у підлітків /А.Кордонська //Класному керівнику. Усе для роботи.–2015.–№7.–С.2

27.                      Котовська А. Здоров'язбережні технології на уроках /А.Котовська /Директор школи.-2012.-№18.-С.42

28.                      Мурзенко Н. Упровадження здоров'язберігальних педагогічних технологій навчання та виховання у практику роботи школи сприяння здоров'ю /Н.Мурзенко//Управління школою.–2013.–№7-9.–С.66

29.                      Непийвода Л. Ефективна оздоровча система в навчально-виховному процесі /Л.Непийвода /Початкова освіта -2011.-№33-34.-С. 18

30.                      Павлушенко Ф. Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров'я школярів /Ф.Павлушенко // Основи здоров¢я.–2019.–№7. –С.23

31.                      Павлушенко Ф. Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров'я школярів /Ф.Павлушенко // Основи здоров¢я.–2019.–№8. –С.12

32.                      Панькова Н. Організація здоров'яспрямованої діяльності навчального закладу /Н.Панькова /Директор школи.-2013.-№4.-С.1

33.                      Петровська А. Проблема формування в учнів потреби в здоровому способі життя /А.Петровська // Основи здоров¢я.–2019.–№9. –С.8

34.                      Постоєнко С. Упровадження здоров'язбережувальних  технологій на уроках /С.Постоєнко // Основи здоров¢я.–2013.–№7. –С.5

35.                      Редька Л. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки /Л.Редька // Виховна робота в школі.–2012.–№6.–С.9

36.                      Редька Л. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки /Л.Редька // Основи здоров¢я.–2013.–№1. –С.37

37.                      Редька Л. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки /Л.Редька//Класному керівнику. Усе для роботи.–2012.–№10.–С.2

38.                      Рибальченко С. Формування культури здоров'я учнів засобами інноваційних технологій /С.Рибальченко //Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання».–2010.–Вип.5(77).–С.2

39.                      Рись А. Шкільне середовище: вплив на здоров'я учнів під час навчання /А.Рись //Школа.-2013.-№3.-С.14

40.                      Різник Л. Організація здоров'яспрямованої діяльності закладу освіти /Л.Різник //Рідна школа.-2018.-№3-4.-С.41

41.                      Рогоза С. Формування духовності, гармонійного розвитку та здорового способу життя /С.Рогоза //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2012.-№3-4.-С.85

42.                      Саєнко С. Здоров'я дитини – найбільша цінність /С.Саєнко //Логопед.-2018.-№6.-С.2

43.                      Томич І. Формування в учнів культури здорового й безпечного способу життя /І.Томич /Директор школи.-2013.-№3.-С.40

44.                      Харматова В. Ігровий стретчинг – сучасний засіб зміцнення здоров'я /В.Харматова //Дошкільне виховання.–2014.–№9.–С.28

45.                      Шугай Т. Значення соціальної реклами у формуванні здорового способу життя /Т.Шугай // Основи здоров¢я.–2011.–№3. –С.32