вівторок, 17 вересня 2019 р.

Фізична культура і здоровя


      


       У наш час особливо гостро постає проблема особистості людини, формування її як індивідуальності. Потребують уваги питання, які стосуються людського прагнення до самовдосконалення. Формування високодуховної особистості допоможе людині визначитися в сучасному світі.
      Для того, щоб вищий навчальний заклад зміг давати не тільки знання, а й максимально сприяв становленню особистості студента, зміст вищої освіти не може формуватися лише на основі науки. Він повинен відображати різні сфери духовної культури, у тому числі й фізичної.
      Залучення людини до здорового способу життя потрібно починати із формування в неї мотивації до здоров’я. Турбота про здоров’я, його зміцнення мають стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють і контролюють  спосіб життя людини. Ніякі пропозиції, накази, покарання не можуть примусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти й зміцнювати власне здоров’я, якщо все це не підкріплено власною мотивацією.
      З 9.09 по 20.09.2019 року проходить декада циклової комісії фізичного вихованя.
      Фізичне виховання в коледжі є одним із найважливіших компонентів виховання студентів, формування фізичного та психологічного здоров’я, підготовки до подальшої професійної діяльності.
       Висока якість викладання досягається за рахунок впровадження в навчальний процес останніх досягнень в галузі фізичної культури і спорту,широкого застосування принципів здорового способу життя. Навчальний процес організований з врахуванням фізичної та функціональної підготовки студентів.
       З метою підвищення професійного рівня викладачі комісії постійно приймають участь в науково-теоретичних та методичних семінарах коледжу, виступають за засіданнях обласних методичних об’єднань. Викладачі працюють над створенням та поповненням матеріально-технічної бази коледжу.
       Циклова комісія постійно проводить декади популяризації спеціальності фізична культура і спорт та здорового способу життя, дні здоров’я, які дають свої позитивні результати, адже до цих змагань залучається все більше молоді, а це означає що більшість юнаків та дівчат ведуть здоровий спосіб життя.
       Бібліотека коледжу теж долучилася до цієї декади і організувала в читальній залі  книжкову виставку – застереження « Бібліотека – територія здоров¢Я».