четвер, 10 грудня 2020 р.

10 грудня – Всесвітній день захисту прав людиниБагатоманітність культур і релігій робить цей світ яскравим і захоплюючим, але як знайти спільну мову, коли кожен має власні цінності і переконання?

Права людини дають можливість взаємодіяти людям і державам за спільними принципами і правилами, в основі яких лежить філософія гуманізму - прийняття людяності як вищої цінності.

Міжнародний День прав людини відзначається 10 грудня, саме тоді, у 1948-му році було укладено всеохоплюючу декларацію прав людини, яка стала відповіддю ООН на Другу Світову Війну. Декларація пропонувала країнам членам ООН по всьому світу приєднатися до спроби запобігти світовим війнам і деталізувати принципи ООН.

Декларація закликає усі народи і усі уряди поважати і прагнути до виконання прав людини, в статті першій і другій, декларації визначено принципи рівності, гідності, свободи і братерства.Чому важлива недискримінація?

Принцип рівності має кілька вимірів:

·        декларація проголошує рівність людей від народження в своїй гідності і правах.

·        рівність прав - немає прав чи свобод 'кращих', або 'важливіших" за інші.Свобода від тортур так само важлива, як і право на життя чи право на працю.

·        рівність означає недискримінацію, в статті 2-й Декларації вказано:

"Кожна людина має володіти усіма правами і свободами, проголошеними цією Декларацією, без якогось розрізнення, як то стосовно раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового чи іншого статусу."

Перелік ознак тут відкритий, як і в законі України "про засади запобігання і протидії дискримінації", це означає що дискримінацію заборонено за будь-якими ознаками.Кожна людина важлива.

Декларація закликає не тільки держави, але і усі народи, і кожну людину просувати і сприяти загальному визнанню прав і свобод людини. Якщо ви зацікавилися темою прав людини і хочете дізнатися більше ви можете

почитати лекцію Марека Новицького за посиланням.

 

Книжкова виставка «Право. Політика. Студент» присвячена Міжнародному дню прав людини протягом грудня експонується

на абонементі бібліотеки коледжу.


Студенти, викладачі, працівники навчального закладу мають можливість ознайомитися із пріоритетними виданнями таких напрямів: захист прав людини; розвиток національного превентивного механізму проти катувань та жорстокого поводження з людьми; підтримка гендерної рівності та боротьба із гендерно-обумовленим насильством; підвищення обізнаності студентів про безпечну поведінку під час надзвичайних ситуацій тощо.