середа, 17 лютого 2021 р.

Українське козацтво: від витоків до сьогодення.


 Козацтво – слава України

   Українське козацтво – феноменальне явище світової історії, яке не має аналогів у інших народів. У минулому Україну називали «козацька земля», «козацька нація». Останнє тисячоліття багато вчених, державних і політичних діячів інших країн сприймали козацтво як дивовижний винахід українського національного генія. Упродовж століть козаки були наймогутнішою військово-оборонною і духовною силою, яка звитяжно боролася із загарбницькою політикою сусідніх держав, їхніми мілітаристськими арміями.

   Протягом кількох століть українські козаки стерегли кордони, воювали, захищаючи не лише власні інтереси, а й інтереси інших країн: козацькі загони були бажаною підмогою і у польському, і у французькому війську. Воювали на суші і на морі. Про славетні бої і походи козаків, про їх сміливість, відвагу й винахідливість ходять легенди. Козаки були неперевершеними майстрами військової справи свого часу.

   Слава про волелюбних, українських предків, несхитної волі славних козаків, живе і донині. І сьогодні, коли йде становлення незалежної України, як ніколи, актуальним є вивчення героїчного минулого нашого народу.

   Віртуальна виставка «Українське козацтво: від витоків до сьогодення»

надає можливість студентам поглибити свої знання з історії козацького руху та історії української культури, дарує усім патріотам України натхнення та віру в славне майбутнє нашого козацького краю.

 

Приємного та цікавого всім перегляду.

УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ КОЗАЦЬКА
1. Історія українського козацтва [Текст]: нариси у 2т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Києво-Могилянська акдемія, 2006. – Т.1. – 800с.: іл.

До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця ХVIII століття.

Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.

 

2. Історія українського козацтва [Текст] : нариси у 2т. / Редкол.: В.А. Смолій (відпов. ред.) та ін. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – Т.2. – 724с.: іл.   

У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції  козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.

 

3. Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки [Текст] / Упорядники та перекладачі.: В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – К.: Дніпро, 2006.– 976с.

Цей збірник – унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський Літопис – видатна пам’ятка української історичної прози першої половини ХVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-руських князівств ХII – ХIV cт., Литовської Русі аж до історичних витоків козацтва; літопис Самійла Величка – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози ХVII –ХVIII ст. у двох томах. Перший том охоплює події 1648-1659рр. на Україні. Другий продовжує опис подій і закінчується 1700р.; закінчує збірник Літопис Грабянки – розповідь про походи та битви козацькі ХVI - ХVIII ст.

Видання універсальне. Воно придатне як для наукової роботи, так і для шанувальників рідної історії та культури.

4. Шевчук, В.О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVI – ХVIII cт.: у 2-х кн. Кн. 1. – К.: Грамота, 2007. – 720с., іл.

Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави.

Розраховано для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія ХVI – VIII ст.

 

5. Шевчук, В. Козацька держава [Текст] : етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К. – АБРИС, 1995. – 369с.

Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості.

Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.

6. Леп’явко, С. Козацькі війни кінця ХVI ст. в Україні [Текст] / C. Леп’явко. – Чернігів, Сіверянська думка, 1996. – 285с.

Монографія присвячена першому і одному з найбільших козацьких рухів в історії України. У ній докладно розглядаються причини польсько-козацького конфлікту, повстання Криштофа Косинського 1591-1593 років, молдавські походи 1594-1595 років, міжнародні контакти козацтва, його діяльність на території України та Білорусії взимку 1595-1596 років, хід польсько-козацької війни навесні 1596 року, вплив козацьких війн кінця ХVI ст. на суспільну свідомість.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів і шанувальників історії України.

 

7. Вірлич, А. Е. Ще як були ми козаками [Текст] / А. Е. Вірлич. – Херсон. – МП «ГАЗЕТА», 1996. – 85с.

Історія українських козаків давно зацікавила людство. Зокрема, як і чому саме на Україні виникли умови створення сили народної для захисту свого люду, для боротьби із кривдниками населення величезного краю. Пропонована праця може певною мірою заповнити прогалини нашої історії. Зокрема, щодо ролі і місця Півдня України в історії українського козацтва.

Розрахована на краєзнавців та широке коло читачів.

 

8. Чухліб, Т.В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України [Текст] / Т.В. Чухліб. – К.: Видав. О. Філюк, 2017. – 117с.

Давне минуле Донецької та Луганської областей, як невід’ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козачини.

На основі оригінальних та архівних опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х рр. і до кінця 1700-х рр. території сучасних Донеччини та Луганщини.

Книга оформлена ілюстраціями, які відображають сучасні військові дії на сході України.

Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

 

ЛИЦАРІ БУЛАВИ

 

1. Чухліб, Т. Пилип Орлик [Текст] / Т. Чухліб. – К.: Житомир, 2008. – 63с.

У книзі науково-популярному форматі розповідається  про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана.

Для всіх, хто цікавиться минулим України.

 

2. Горобець, В. Павло Полуботок [Текст] / В. Горобець. – К.: 2009. – 64с.

У книзі розповідається про визначного українського гетьмана Павла Полуботка, мученицька смерть якого в казематах Петропавлівської фортеці за українські інтереси поставила його в один ряд із найшановнішими гетьманами Богданом Хмельницьким, Петром Дорошенком, Іваном Мазепою. Відображено самовіддане протистояння Павла Полуботка з Малоросійською колегією та Петром I проти політики Петербургу, спрямованої на ліквідацію Гетьманату.

Для всіх, хто цікавиться українською історією.

 

 

3. Самійло Кішка [Текст] : істор. розвідки, думи, оповідання /упоряд. В.О. Шевчук. – К.: Веселка, 1993.-157с.

Книжку склали маловідомі народні думи, документальні свідчення та художні твори, які різнобічно з’являють винятково драматичне і вікопомно гірке для українського народу явище татарсько-турецького невільництва, окреслюють постать легендарного козацького ватажка другої половини ХVI – початку ХVII ст. Самійла Кішки.

Для студентів навчальних закладів.

 

4. Брехуненко, В. Богдан Хмельницький [Текст] / В. Брехуненко. – К.: О.П. Житомирська облдрукарня, 2007. – 68с.

У книзі в науково-популярному стилі розповідається про славетного українського гетьмана Богдана Хмельницького. Відображено його таланти полководця, дипломата, державного діяча.

Для всіх, хто цікавиться українською історією.

5. Гуржій, О. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний [Текст] / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К.: Україна, 2004. – 188с.

У науково-популярній книжці висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кінця ХVI – перших десятиліть ХVII століття Петра Конашевича-Сагайдачного.

Для всіх, хто цікавиться минулим України.

6. Історичні постаті України [Текст] : історичні нариси / упорядник та автор вст. ст. О. В. Болдирєв. – Одеса. – Маяк, 1993.– 384 с.

До збірника увійшли життєписи українських національних героїв-гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, П. Дорошенко, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика.

Книжка розрахована на студентську молодь, викладачів шкіл і вузів, масового читача , не байдужого  до історії України.

 

ГЕРОЇЧНЕ КОЗАЦТВО В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

1. Котляревський, І.П. Енеїда [Текст] : Поема /І.П. Котляревський. – К.: Книга, 2008. – 384с.: іл.

В бурлескно-травестійній поемі класика української літератури І. П. Котляревського (1769-1838) сатирично змальовано широку картину життя всіх верств феодально-кріпосницького суспільства кінця ХVIII – початку ХIХ cт.

2. Нечуй-Левицький, І. Гетьман Іван Виговський [Текст] / І. Нечуй-Левицький. – К.: Школа, 2006. – 272 с.

У романі класика українського письменства Івана Нечуй-Левицького «Гетьман Іван Виговський» розповідається про складний період нашої історії: приєднання волелюбної Української козацької держави до Московського царства. У центрі оповіді образ генерального писаря Війська Запорозького, а відтак і гетьмана України Івана Виговського, під приводом якого наші вояки завдали найдошкульнішої в історії поразки московським загарбникам.

3. Лупій, О. В. Вибрані твори. [Текст] / О. В. Лупій. – К.: Український письменник, 2008. – 687 с.

До книжки відомого поета і прозаїка Олеся Лупія увійшли історичні твори – роман «Падіння давньої столиці» та повість «Гетьманська булава». В історичній повісті «Гетьманська булава» письменник психологічно тонко й колоритно змалював характери гетьмана Івана Виговського, полковників Івана Богуна, Петра Дорошенка, Григорія Гуляницького, лицарів знаменитої Конотопської битви 1659 року, де вирішувалася доля Української козацької держави.

4. Панч, П. Гомоніла Україна [Текст] : Роман /П. Панч. – К.: Рад. Письменник, 1979. – 540 с.

Роман Петра Панча «Гомоніла Україна» – глибокопатріотичний твір про одну з славних сторінок історії України. Події твору, присвяченого підготовці і початку визвольної війни українського народу в ХVII столітті, охоплюють період з 1638 по 1649 рр.

5. Журавльов, Д. В. Мазепа: Людина. Політик. Легенда [Текст] / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє).

Іван Мазепа – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки і сьогодні викликають гарячі суперечки. Борець за інтереси Української козацької держави, будівничий величезних соборів, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант – аматор серед усіх українських гетьманів.

6. Куліш, П.  Чорна рада [Текст] : роман / П. Куліш. Мотря [Текст] : повість / Б. Лепкий ; уклад. тексту, передм. О. М. Савченко. – К.: Тов. «ШАНС», 2008. – 400с.

Неоднозначні погляди на тлумачення складних історичних подій, що відбувалися в Україні в ХVII–ХVIII ст. хвилюють не одне покоління нащадків. Уболівання гетьманів і козацтва за долю України та її державності, правдиво зображено в творах відомих знавців слова.

7. Ільченко, О.Є. Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця [Текст] : Роман /О. Є. Ільченко. – К.: Дніпро, 1984. – 520 с., іл.

До книги ввійшов лірико-гумористичний роман про звитяжні, сумні та веселі пригоди козака Мамая, героя українського образотворчого фольклору.


І.Міронова, бібліотекар