пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Мудрість козацької доби

    

Козацтво - цьому унікальному явищу світової історії належить найвидатніше місце в історії України. Його колискою була Південна Україна, що знаходилася на межі двох різних цивілізацій: європейської та азійської.

Козацька доба в історії України охоплює XV XVIII бурхливі століття. Це і поява легендарної Запорізької Січі, знамениті гетьмани і кошові отамани, видатні битви, боротьба за незалежність і народження Козацької держави…


 
   Апанович О. М. Козацька енциклопедія до юнацтва : книга статей про історичне буття українського козацтва / Олена Апанович ; упорядкував., текстол. підготов. О. Яремійчук ; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. - Київ : Веселка, 2009. - 719 с., іл.

   Книжка видатного історика і письменниці Олени Михайлівни Апанович (1919-2000) адресована найширшим читацьким колам, та насамперед допитливому юнацтву. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації поєднані з популярністю, художністю викладу, що значно полегшує сприйняття історичного матеріалу. Саме тому книжка виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.

 

   Вечерський В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. - Київ : Наш час, 2008. - 320 с. - (Серія «Невідома Україна»).

   Книжка присвячена малодослідженому феномену української історії та культури - тим містам, які виконували столичні функції протягом існування української держави у специфічній формі гетьманату - так званої Гетьманщини з 1654 до 1782 року. Це автономне державне утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у формуванні української національної ідентичності. Адміністративними центрами гетьманської України в ті часи були послідовно міста Чигирин, Батурин, Глухів. Сьогодні вони є основними «віхами національної історії'», в них створені національні історико-культурні заповідники.

 

   Голобуцький В. О. Чорноморське козацтво / упоряд. та перекл. І. В. Голобуцького ; пердм. та післямова П. В. Голобуцького. - Дніпропетровськ : Січ, 2008. - 494 с.

   Книга відомого українського історика Володимира Олексійовича Голобуцького (1903-1993) охоплює період останніх десятиліть Запорозької Січі (ліквідована у 1775 році) і весь час існування Чорноморського козацького війська (1787-1860 роки), сформованого з колишніх запорожців. У І860 році Чорноморське військо було реформоване у Кубанське козацьке військо. Головну увагу в цій праці автор акцентує на питаннях соціально-економічної історії чорноморського козацтва.

 

   Горобець В. М. Україна : від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи 1578 - 1616 / Віктор Горобець. - Київ : Кріон, 2010. - 192 с., іл.

   У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 року до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 року, тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також - важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів. Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

 

   Історія України в особах. Козаччина / кер. авт. кол.  В. М. Горобець. - Київ : Україна, 2013. - 304 с., іл.

   Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ - ХVІІІ ст. У них відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави.

 

   Історія українського козацтва : нариси у 2 томах / редкол. В. А. Смолій (відп.ред.) та ін. - Київ : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2006. - Т. 1. - 800 с., іл.

   Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізацій- ну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції.

 

   Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Тарас Каляндрук. - Львів : ЛА «Піраміда», 2007. - 304 с., іл.

   В цій унікальній книзі вперше зібрані відомості про бойові мистецтва українців, представлено близько 400 зображень з рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими. Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших предків, яка тисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів.

 

   Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. - Львів : ЛА «Піраміда», 2007. - 288 с., іл.

   Це друга книга серії Тараса Каляндрука про славні бойові подвиги українських «лицарів духу», що були розпочаті у «Таємницях бойових мистецтв України». У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.

 

   Коваленко, Сергій. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3-х томах. Том 1. - Київ : Стікс-Ко, 2007. - 376 с.

   Книга є упорядкованим узагальненням відомостей про державу Війська Запорозького, що стосуються 1648-57 років. Усі відомості у книзі пов'язані з місцевостями, які належали цій державі, та з діячами, які цій державі служили. Книга містить 85 статей про діячів держави Війська Запорозького та 170 статей про поселення, що до цієї держави входили. Подані у книзі відомості супроводжуються 158 малюнками та 11 креслинами. Крім того у книзі подано 361 статтю про окремі події. Особливу увагу у книзі приділено постаті Гетьмана Богдана Хмельницького.

 

   Кралюк П. М.  Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро Кралюк ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2917. - 394 с., іл.

   Петро Кралюк - доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода». Його перу належить низка романів і повістей («Шестиднев», «Лицар і смерть», «Діоптра», «Віднайдення раю»), де він подає дещо незвичний погляд на роль елітарних верств та козацтва в історії України. У книзі «Козацька міфологія України: творці та епігони» розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як «козацька ідея» інтерпретувалася в різних національних проектах XIX століття [російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті XX. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.

 

   Мицик Ю. А. Як козаки Україну боронили / Юрій Мицик, Сергій Плохій. - Київ : ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2018. - 368 с., іл.

   Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.

 

   Таїрова-Яковлева, Тетяна. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини / Тетяна Таїрова-Яковлева ; 2-е вид. ; пер. з рос. Т. Кришталовської. - Київ : ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2018. - 184 с., іл.

   У виданні в захопливій і легкій для сприймання формі на основі численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVII - початок XVIII ст.). Приділено увагу ролі жінок тієї доби, які не соромилися втручатися у серйозні політичні справи, нерідко керуючи своїми чоловіками й синами та демонструючи норовливу вдачу. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявленням про людські чесноти української еліти, яка хоч і запозичила багато зі Сходу, а ще більше і із Заходу, проте не йшла шляхом простого копіювання, а зберігала і примножувала власні звичаї та традиції, витворивши неповторне й колоритне суспільство.

 

   Українське козацтво : мала енциклопедія / кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко ; віповід. Ред. С. Р. Лях. - Вид. 2-е доп. І перероб. - Київ : Генеза ; Запоріжжя : Премєр, 2006. - 672 с., іл., карти.

   Видання вперше комплексно представляє читачеві один із найяскравіших феноменів вітчизняної історії - українське козацтво. У 1648 статтях відображено обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти. Подається інформація про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних і зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників і митців, об'єктом уваги яких було козацтво. Показано розвиток традицій українського козацтва у ХІХ-ХХ століттях та в наші дні.

 

   Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVIXVIII ст. : у двох книгах. Кн. 1. - Київ. - Грамота, 2007. - 720 с., іл.

   Книга українського історика та письменника - це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів. Видання має значну кількість ілюстрацій.

 

   Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. Т. 1 /пер з рос. І. І. Сварника ; упоряд. іл. О. М. Апанович ; худож. В. М. Дозорець. - Львів : Світ, 1990. - 319 с., іл.

   Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 років. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. У першому томі висвітлюються питання соціально-економічних історій, суспільного устрою, життя та побут запорозького козацтва, описані територія й кордони, природні умови Запорізької Січі.