четвер, 20 лютого 2020 р.

Інформаційний бюлетень " Нові надходження за 2020 рік"

                          1.     Зубалій М.Д.,(ред.),Остапенко О.І. Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни. Методичні рекомендації.:- Кропивницький:Імекс-ЛТД.-2019.-72с. 2екз.
2.     Нечерда В.Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти: методичний посібник.- Кропивницький: Імекс-ЛТД.-2019.-134 с. 2екз.
3.     Кириченко В.І.,(ред.) Нечерда В.Б. Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації.- Кропивницький: Імекс-ЛТД.2019.-96с. 2екз.
4.     Особистість у гармонії з природою : методичні рекомендації / О.Прудакова ,  Н.Пустовіт, А.Логінова. Кропивницький : Імекс-ЛТД.- 2019.-72с.2екз.
5.     Остапенко О.І. (ред.),Зубалій М.Д. Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних закладах освіти :методичний посібник.- Кропивницький: Імекс-ЛТД.-2019.-168с. 2екз.
6.     Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А. Етика відносин з природою: навчально-методичний посібник.-Кропивницький: Імекс-ЛТД,-2019.-180с. 2екз.
7.     Пруцакова О.Л. Етика відносин з природою: навчально-методичний посібник.-Кропивницький: Імекс-ЛТД-2019.-24с. 2екз.
8.     Федорченко Т.Є. (ред.),Кириченко В.І. Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної освіти: методичний посібник.-Кропивницький:Імекс-ЛТД.-2019.-176с. 2екз.
9.     Шаповалов Б.Б.(ред.),Діхтяренко З.М. Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни: методичний посібник.- Кропивницький:Імекс-ЛТД.-2019.-144с. 2екз.
10. Джеймс Мейс. Україна: матеріалізація привидів /упорядник Наталія Дзюбенко-Мейс.-К.:ТОВ Видавництво «КЛІО»,2016.-688с. 1екз.
11. Людяність у нелюдяний час./упоряд.В.С.Тиліщак,В.М.Яременко.-2ге вид.-К.:Смолоскип,2018.-288с 1екз..
12. 1933: «І чого ви ще живі?» /упорядник Тетяна Боряк .-К.: ТОВ Видавництво «КЛІО»,2016.-720с.1екз.
13. Лисивець А.І. (1922-2011). «Скажи про щасливе життя…»/Анастасія Лисивець;упоряд.Н.Білоцерківець.-К.:К.І.С.,2019.-104с. 1екз.
14. Кулик Роман, Майоров Максим. 2014:початок російсько-української війни /уклад. Дмитро Вортман.К.:К.І.С.,2018.-41с.,іл. 1екз.
15. Спротив геноциду. Книга-каталог. Виставки./Український інститут національної пам'яті .-Львів- Київ: Час опис,2015.-80с.,іл. 1екз.
16. Усна історія російсько-української війни(2014-2018 роки)/за ред.В.В.Мороко.-Випуск4.-К:К.І.С.,2018.-384с.,іл. 1екз.
17. Шкільник Михайло. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921рр. Спомини і роздуми /упорядник Владислав Верстюк.-К.:ТОВ Видавництво «КЛІО»,2016.-512с. 1екз.
18. Антонова О. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти.- К.:Генеза,2019.-96с. 5екз.
19. Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання:навчально-методичний посібник /А.А.Колупаєва.-Харків: Видавництво «Ранок»,2019.-216с. 1екз.
20. Вашуленко М.С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник/ М.С.Вашуленко.-К. :Видавничий дім «Освіта»,2019.-192с. 5екз.
21. Гільберг Т.Г. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу.-К.:Генеза,2019.-256с. 5екз.
22. Гісем О.В. Всесвітня історія (рівень стандарту):підручник для 11 класу.-Харків: Видавництво «Ранок»,2019.-224с.:іл.10екз.
23. Кірик М. Нова українська школа :організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник.-Львів: Світ,2019.-136с. 5екз.
24. Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник.-Харків: Видавництво «Ранок»,2019.-304с. 1екз.
25. Костенко Т.М. Навчання дітей із порушенням зору: навчально-методичний посібник.- Харків: Видавництво «Ранок»,2019.-184с. 1екз.
26. Масол Л.М. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у1-2 класах на засадах компетентнісного підходу.-К.:Генеза,2019.-208с.:іл. 5екз.
27. Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник.-Львів: Світ,2019.-224с. 5екз.
28. Нова українська школа: порадник для вчителя/ за ред. Н.М.Бібік.-К.: Літера ЛТД, 2019.-208с. 5екз.
29. Скворцова С.О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегрованого і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник.-Харків: Видавництво «Ранок»,2019.-352с. 5екз.
30. Сотникова С.І. Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту): підручник для 11 класу.- Харків: Видавництво «Ранок»,2019.-208с.:іл. 3екз.