понеділок, 2 березня 2020 р.

Декада викладачів циклової комісії образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками.
    Традиційно в коледжі з 17 лютого – 28 лютого проходила декада циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками, мета якої є удосконалення якості підготовки фахівців та підвищення інтересу студентів до обраної професії.
    Формування нової гуманістичної свідомості українського суспільства та його інтеграція в європейську спільноту активізує пошук більш ефективних методів та форм виховання сучасної молоді. У зв’язку з цим головною метою виховання у ВНЗ має бути створення сприятливих умов для професійного, особистісного, культурного, творчого саморозвитку й самовиховання, допомога в становленні конкурентоспроможної особистості майбутнього спеціаліста.
     Розвиток кризових явищ у сучасній українській економіці, безумовно, впливає на стан міждержавних контактів, значно обмежує можливості спілкування молоді, обмін духовно-культурними цінностями. Наслідки цих негативних явищ певною мірою нейтралізує спілкування через мережу Інтернет. Інформаційно-технологічні можливості всесвітньої мережі, з одного боку, сприяють духовно - естетичному розвитку молоді, але, з іншого, споживання Інтернет - продукції є не зовсім контрольованим і не може гарантувати належні результати в становленні світосприйняття, розвитку естетичних потреб та смаків молоді. Відбувається певна вульгаризація культурно - естетичного середовища, занадто великого значення надається субкультурі, видовищним напрямкам мистецтва на рівні кіно - та телебачення, що завдає суттєвої шкоди духовно-естетичному розвитку особистості студента.
    Своєрідною протидією агресивно-вульгарних викликів сучасного світу має стати впровадження цілісної системи художньо-естетичного виховання студентської молоді. Наукові дослідження свідчать, що ефективною є виховна робота зі студентами, яка базується на чіткій системі естетичних впливів та художньо-естетичній діяльності молоді
    Художньо-естетичне виховання не тільки відкриває душу людини назустріч звукам, фарбам, формам світу та мистецтву, але й, у цілому, сприяє більш повному, зв’язному й глибокому розумінню світу й більш гармонійному, усебічному розкриттю самого себе.
    З цією метою в читальній залі бібліотеки організована книжкова виставка
« Доторкнутися душею до мистецтва».


І.Міронова, бібліотекар.