вівторок, 3 березня 2020 р.

Пророче слово Кобзаря
Літературна спадщина Тараса Григоровича Шевченка вже давно переросла національні межі й увійшла до скарбниці надбань світової літератури. Правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не погасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, провістив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній перспективі.
  Палке слово Шевченка, перейняте безмежною любов’ю до свого народу, залишається і в наші часи життєдайним джерелом, нестримним стимулом національного і духовного відродження сучасної України.

Бібліографічний огляд літератури

 
Шевченко, Т. Г.  Зібрання творів : у 6 т. / Т. Г. Шевченко;. – К.: Наук. думка, 2003.
Т. 1 : Поезія 1837 – 1847 / передм.  І. Дзюби, М. Жулинського. – 784 с. : портр.
Т. 2 : Поезія 1847 – 1861. – 784 с. : портр.
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 592 с. : портр.
Т. 4 : Повісті. – 600 с. : портр.
Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с. : портр.
Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені
Т. Шевченком або за його участю. – 632 с. : портр.
  Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературну та образотворчу спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, археологічні нотатки, листи; малярські та графічні твори Шевченка-художника.
Шевченко, Т. Г.  Поезії : у 2 т. Т. 1 : [1837–1847] / Т. Г. Шевченко ; редкол.: О. Т. Гончар, Я. П. Гоян, Б. І. Олійник [та ін.] ; упоряд. та приміт. В. Є. Шубравського ; передм. Б. І. Олійника. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1991. – 264 с.
  До першого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1837–1847 рр.
Шевченко, Т. Г.  Поезії : у 2 т. Т. 2 : [1847–1861] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. та приміт. В. Є. Шубравського ; худож. О. Іваненко. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1991. – 248 с.
  До другого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в  1847–1861 рр.
Шевченко, Т.  Г.  Кобзар / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Ю. В. Сиволоб. – К. : Знання, 1992. – 384 с.
  Збірка поетичних творів великого українського поета Т. Г. Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837 – 1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами, глибокими ліричними почуттями. «Кобзар» освячує усе життя українця – від народження й до останнього подиху. Читаймо ж цю велику книгу і осягаймо її глибини й чистоту течій…

Шевченко, Т. Г.  Повести / Т. Г. Шевченко. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 690 с.
  Значну частину художньої спадщини Тараса Шевченка складають його прозові твори – повісті, написані російською мовою. «Наймичка», «Варнак», «Художник» та інші повісті стали справді всенародним надбанням.

Шевченко, Т. Г.  Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. прим. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. – Текст укр. та англ. мовами.
  Видання містить вибрані вірші та поеми і їх переклади російською мовою. Книга щедро ілюстрована малюнками, офортами та малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють ще одну яскраву грань його могутнього таланту.

Шевченко, Т. Г.  Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. прим. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. – Текст укр. та англ. мовами.
  Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і художника.

Шевченко, Т. Г.  Мар'яна-черниця / Т. Г. Шевченко ; підгот. тексту С. Гальченка ; післям. В. Дудка. - Факс. вид. рукопису – К. : Наук. думка, 1997. – 47 с.
  Автограф поеми «Мар’яна-черниця» з малюнками молодого Тараса Шевченка – це оригінальна літературно-мистецька пам’ятка, подарована українському народові її найвидатнішим творчим генієм.

Шевченко, Т. Г.  Буквар південноруський 1861 року / Т. Г. Шевченко. – К. : Веселка, 1991. – 63 с.
До книжки увійшли фототипічне видання «Букваря южнорусского 1861 року», укладеного й виданого Т. Г. Шевченком; тексти для читання з нього в сучасній транскрипції; розповідь про історію і драматичну долю першовидання.

Шевченко, Т. Г.  Дитячий Кобзар : [для середнього шкільного віку] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. З. Мензатюк ; худож. М. Михайлошина. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. – 64 с.
  Дитячий Кобзар – це художнє видання найвідоміших віршів Тараса Шевченка з яскравими ілюстраціями. Картини Марини Михайлошиної привернуть увагу як маленьких, так і дорослих читачів.
Огляд підготували:
                                                                                                                                                             О.Звягольська, І.Міронова