пʼятницю, 6 березня 2020 р.

«Освіта повинна збагачувати, а не обкрадати серце людське» Тарас Шевченко


     


      Великий український поет, художник, мислитель, відомий усьому світові як визначний гуманіст, Тарас Григорович Шевченко – не був професійним педагогом. Проте у своїх творах він висловив дуже цінні думки з питань освіти і виховання дітей, чимало з яких не втратили актуальності й нині, коли відроджуються народознавство і народна педагогіка.
      Цінним доробком Т. Г. Шевченка в розвитку педагогічної думки є створення ним передового на той час підручника для недільних шкіл – «Букварь Южнорусский».
     Виховна сила Шевченкових творів, його загальний культурний феномен є невичерпним джерелом у становленні національно свідомих нових поколінь української молоді.Бібліографічний огляд літератури


Чавдаров, С. Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / С. Х. Чавдаров. – К. : Рад. школа, 1953. – 208 с.
  У книзі вміщено статті, які висвітлюють погляди Тараса Шевченка на жіночу освіту, сімейне, моральне та суспільне виховання. Також автор багато уваги приділяє Тарасу Шевченку, як автору букваря для недільних шкіл.

Луців, В. Педагогічна праця Тараса Шевченка / В. Луців. – Торонто : Об'єднання українських педагогів у Канаді, 1959. – 47 с. – (Визначні педагоги ; ч. 2).
  Висвітлено педагогічну діяльність Тараса Шевченка – генія українського народу, зібрано думки відомих громадських діячів про його вплив на розвиток народної школи та педагогічної думки України.

Барвінський, О. Г. Тарас Шевченко – апостол правди і науки, учитель людства : спроба педагогічно-наукової розвідки  Олександр Барвінський ; наук. ред. Б. М. Ступарик ; [вступ. та упоряд. Б. П. Гречин]. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 80 с.
  Це перше видання праці О. Барвінського, яка була задумана в честь столітнього ювілею Кобзаря, друкується з рукописів автора, де повністю збережено авторський стиль та посилання на твори Т. Шевченка. О. Барвінський відводить Шевченкові почесне місце в історії народного виховання, в історії педагогіки, бо його твори мають визначне педагогічне значення і заслуговують великої уваги.

Дічек, Н. П. Шевченко Тарас Григорович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 258–266.
  У першій книзі навчального посібника подано творчу біографію українського поета, художника, просвітителя Тараса Шевченка. Автор звертає увагу читача на внесок генія України в розвиток української школи та педагогіки.

Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищ. пед. навч. закладів/ В. А. Мосіяшенко, О.І.Курок, Л.В.Задорожна.– Суми : Університетська книга, 2005.– 266 с.
  У посібнику розглянуто творчу спадщину визначного представника педагогічної думки України – Тараса Шевченка. Мислитель приділяв багато уваги питанням виховання та освіти дітей, мріяв про істинно народну школу, відстоював ідею всебічного розвитку особистості.

Тарас Григорович Шевченко // 22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки : підручник для студ. вузів / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – С. 128–148.
  У цьому виданні представлено відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність видатного українського поета, художника, мислителя Т. Г. Шевченка.
  Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

Скільський, Д. М. Історія української педагогіки : ілюстрований навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Д. М. Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2012. – 336 с.
  Посібник висвітлює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки. Зокрема висвітлено педагогічні ідеї Т. Г. Шевченка, його внесок у розвиток недільних шкіл для яких він написав «Буквар Южноруський», в якому знайшли відображення прогресивні педагогічні ідеї того часу, поєднання вимог народної і наукової педагогіки. Текст книжки широко ілюстровано фотографіями, малюнками.

Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – 448 с.
  У посібнику висвітлено становлення і розвиток автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. В даній книзі вміщено матеріал про Тараса Шевченка як педагога, розкрито основні напрямки його педагогічної діяльності.
Огляд підготували:
О.Звягольська, І.Міронова.