пʼятницю, 6 березня 2020 р.

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття
«…Ім’я його калиновим уставом

В папірус літ вписали журавлі…
Глаголить він народними устами.
Його устами, вдосвіта уставши,
Народ себе глаголить на землі!»
                                        Борис Олійник

    Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний. Ми на вічнім шляху до розуміння Шевченка…

Бібліографічний огляд


Борітеся – поборете! = Battle on – and Win Your Battle! : пропам'ятна книжка з нагоди відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах ред. і упоряд. М. Дупляк ; редкол.: І. Купровська-Андерсон, Т. Боцонь, Н. Гайдук [та ін.]. – Сиракузи ; Нью-Йорк : [б. в.], 2010. – 225 с.
  Подані двомовні матеріали з минулого емігрантської громади. Українські поселенці привезли з собою до Сполучених Штатів велику пошану до свого національного пророка та всюди дбали про те, щоб здійснити його заповіти, зберігати Шевченкове слово, а вшановуючи Поета під час щорічних ювілеїв, все згадували його щирим, добрим словом. Саме цю активність досліджено у цій книжці. Чимало місця присвячено друкованому Шевченковому слову в англомовному світі та його публікаціям англійською мовою; бібліографії шевченкознавства тощо.


Горбач Н. Я. Життя та творчість Тараса Шевченка Назар Горбач ; ред. Б. Залізняк. – Львів : Каменяр, 2005. – 304 с.
  Життя та творчість Тараса Шевченка розглядається на тлі злочинної завойовницької політики російського імперіалізму на чолі з царем Миколою І як на Кавказі, так і в Європі. В книзі застосований новий немарксистський аналіз філософського світогляду поета, що дає підставу переосмислити під цим кутом зору всю історію не тільки української, а й усієї світової філософської думки.

Доля : книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / авт.-упоряд. В. Шевчук. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с.
  У книзі розповідається про життя Тараса Шевченка, про людей, з якими він приятелював та зустрічався, і про світ, який його оточував, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, який він оспівував, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про його прижиттєві зображення в малюнках, гравюрах та портретах, а також про художників, котрі ілюстрували його твори.


Дорош Є.  Тарас Шевченко на Поділлі і Волині = Taras Shevchenco in Podillia and Volyn Євген Дорош. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 102 с.
  У науковому виданні розповідається про подорож Тараса Григоровича Шевченка землями Поділля і Волині восени 1846 року за завданням Київської Археографічної комісії під час його другого приїзду в Україну.
  Книга Є. Дороша «Тарас Шевченко на Поділлі і Волині» зосередила у собі розділи, які безпосередньо присвячені перебуванню Кобзаря у нашому краї. Серед них: «Під золотими куполами лаври» (C. 46–59), «Над Горинню – рікою» (C. 60–69); «У древньому Кременці»  (C. 70–79).


Дуда І. М. Тарас Шевченко на Тернопільщині / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. – 2-е вид., доповн. – Тернопіль : [б. в.], 1998. – 82 с.
  Книжка веде дорогами, якими мандрував по Тернопільщині Тарас Шевченко, ознайомлює з пам’ятними місцями, пов’язаними із перебуванням у нашому краї Великого Кобзаря, розповідає про увічнення його пам’яті.

Забужко О. С.  Шевченків міф України : спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с.
  У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Тараса Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запропонував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра ще до виходу в світ здобула високу оцінку провідних фахівців славістики.

Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка / П. І. Зайцев ; упоряд. Ю. Іванченко ; передм. В. Шевчука. – К. : Мистецтво, 1994. – 352 с.
  Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.


Нахлік Є. К.  Доля-Los-Судьба : Шевченко і польські та російські романтики Є. К. Нахлік ; НАН України: Львівське відділення Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568 с. – («Літературознавчі студії» ; вип.8).
  Монографія являє собою першу порівняльно-літературознавчу студію творчості чільних поетів трьох слов’янських літератур – української (Шевченко), польської (Міцкевич) і російської (Пушкін), а також інших видатних романтиків (Словацький, Красінський, Лермонтов). На цьому тлі розглядаються письменницька й особиста доля Тараса Шевченка, його світоглядні та художні шукання, індивідуальна психологія. Простежуються питання перцепції та рецепції, інтертекстуальні зв’язки, типологічні подібності й відмінності, мистецька самобутність.


Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Тарас Шевченко / І. Огієнко ; упоряд. М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2002. – 440 с.
  «Тарас Шевченко» – одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.

Рожко В. Є. Тарас Шевченко і Волинь : до 200-річчя народж. Національного Пророка України, 1814–2014 рр. Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2012. – 184 с.
  Нове дослідження Володимира Рожка присвячене темі, яка довгий час вважалася доволі дискусійною. Адже московський, промосковські комуністичні «шевченкознавці» уперто відкидали окремі пам’ятні місця Волині, в яких, на їх думку, поет не побував: Берестечко, Вербка, Секунь тощо – й іменували тих, хто насмілювався стверджувати протилежне, мало не невігласами. Про кожне, велике і мале місто, містечко, село на історичній Волині, яке відвідав Великий Кобзар в час своєї наукової подорожі, Володимир Рожко розповідає, посилаючись не лише на поетичні чи прозові твори поета, його художні полотна, а на неспростовні архівні документи, спогади свідків тощо.


Скоць А. І.  Шевченкознавчі студії: Декалог монографія /Андрій Скоць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 204 с.
  Монографія Андрія Скоця присвячена актуальним проблемам шевченкознавства. Складовими частинами дослідження є монографічні теми, в яких подано мікроаналіз Шевченкових поем «Катерина», «Наймичка», «Сон» («У всякого своя доля...»), і теми оглядові, де розглянуто Тараса Шевченка в ранній «добі романтичного націоналізму», досліджено Шевченків тайнопис, його поетику умовчань, незримі субстанції художності («рядки незримі») – емоційно-психологічні паузи, так звані апосіопези в «Кобзарі» і знамениті Шевченкові образи-символи – співця Кобзаря, Слова, Волі, Дніпра, його астральні дивосвіти – поетичні образи Сонця, Місяця, Зір. Книжка новаторська, відзначається високими науковими якостями, написана оригінальне, талановито, майстерно, свіжо, любовно.

Яцюк В. М. «Не забудьте пом'янути»...: Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури. 1890–1940 В. М. Яцюк. – К. : Криниця, 2004. – 488 с. – Укр. та англ. мовами.
  У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія появи старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина з яких публікується вперше. За кількістю зібраного філокартичного матеріалу, присвяченого одній історичній постаті, ґрунтовністю його опрацювання монографія не має аналогів.
Огляд підготували:
О.Звягольська, І.Міронова.