середу, 4 березня 2020 р.

«Тарас Шевченко…Художник з душею поета»«Він був сином мужика, – і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком, і вказав нові,

світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим».

      В історії художньої культури кожного народу є митці, імена яких овіяні особливою любов'ю і славою як найдорожча національна святиня і гордість. Таким митцем в Україні є Тарас Григорович Шевченко – великий народний поет і художник, що з найбільшою повнотою відбив у своєму генії багатогранне духовне багатство рідного народу, його волелюбність і силу, красу і мудрість, його поривання й думи. Кріпацький син, який могутністю свого таланту і нелюдським напруженням сил піднявся до вершин духовної культури, Тарас Шевченко викликав подив і захоплення у своїх сучасників та шанувальників сьогодення багатим запасом знань у найрізноманітніших сферах, особливо в галузі естетичної культури, історії і теорії мистецтв.
      Талант художника проявився в Шевченка значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836–1837 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою “Погруддя жінки” або “Жіноча голівка”, датований самим автором ще 1830 роком. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника.
      Життєвість, реалізм, енергетика, талант і велич видно в живописних творах художника. Його історична спадщина налічує десятки полотен, які зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. У його  фондах є цінні експонати, що належать руці майстра, а це близько двохсот робіт: портрети, пейзажі, жанрові роботи в техніці акварелі, сепії, офорту, масляного живопису.

Бібліографічний огляд літератури

Шевченко, Т. Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Т. Г. Шевченко ; Ін-т мовознавства, фольклору та етнографії ; Держ. музей Т. Г. Шевченка ; редкол. : О. І . Білецький, Д. Д. Копиця, О. Є. Корнійчук [та ін.]. – К. : АН УРСР, 19611964.
Т. 1 : 1830–1847, кн. 1. – 1961. – XXXVI, 63 с., [153] арк. іл.
Т. 2 : 1847–1850. – 1963. – [193] арк. іл., 95 с.
Т. 3 : 1851–1857. – 1964. – [177] арк. іл., 110 с.
Т. 4 : 1857–1861. – 1963. – [129] арк. іл., 174 с.
  Перший том «Мистецької спадщини» Тараса Шевченка включає акварелі, сепії та малюнки, створені художником (1830–1847 рр.) – доакадемічного і академічного періодів та часу перебування Шевченка на Україні до першого арешту.
  Другий том – акварелі, сепії та малюнки, створені художником у перший період заслання
(1847–1850 рр.) під час перебування в Орській фортеці, в Аральській експедиції та в Оренбурзі.
  Третій том – акварелі, сепії та малюнки, виконані у другий період заслання (1851–1587 рр.) під час експедиції в гори Кара-Тау та в Новопетровському укріпленні (1851–1857 рр.).
  Четвертий том – олійні портрети, сепії, малюнки та офорти, створені художником в останній період життя (1857–1861 рр.) під час плавання від Астрахані до Нижнього Новгорода по Волзі, в Нижньому Новгороді, в Москві, Петербурзі та на Україні.


Шевченко, Т. Г.  Живопис, графіка : альбом / Т. Г. Шевченко ; [авт.-упоряд. Д. В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1986. – 18 с., [74] арк. іл.– Текст укр., рос., англ., фр. мовами.
  У великому подарунковому альбомі репродуковані кращі твори Т. Г. Шевченка-художника : живописні полотна ("Циганка-ворожка", "Полтава", "Катерина"), графічні твори (широко відома серія "Живописна Україна"), цикл акварельних краєвидів і серій з життя та побуту казахів тощо.


Тарас Шевченко – художник. Т. 1 : Дослідження, розвідки, публікації / [ред. Г. І. Вишневський ; авт. передм. В. Касіян]. – К. : Мистецтво, 1963. – 150 с., [39] арк. іл.
  Цей збірник містить праці, написані вченими з різних наукових установ України, які досліджують малярську та графічну творчість Т. Г.  Шевченка.


Шевченко в образотворчому мистецтві : альбом / автори тексту і упоряд. : В. Х. Косян, Г. П. Паламарчук, Є. О. Середа, К. В. Чумак. – К. : Мистецтво, 1963. –  [28] с., [68] арк. іл.
  У альбомі, що складається з двох частин
(І ч. – «Образ Т. Г. Шевченка в мистецтві»,
ІІ ч. – «Художні твори за мотивами поезії Т. Г. Шевченка») не тільки показано роботи дореволюційних і радянських митців, присвячені життю і діяльності Т. Г. Шевченка, а й на конкретних зразках продемонстровано той величезний вплив, який мали його твори на розвиток вітчизняного мистецтва.


Ювілейна художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка / [авт. тексту та упоряд. Є. А. Афанасьєв]. – К. : Мистецтво, 1965. – 22 с., [34] арк. іл.
  До альбому увійшли вибрані твори Ювілейної художньої виставки в Москві, присвячені 150-річчю з дня народження Тараса Шевченка і, зокрема, все краще з Шевченкіани, що було виконане за роки Радянської влади, в тім числі картини на теми сучасності, в яких художники показували оновлену землю, про яку так мріяв Кобзар, де люди щасливі і вільні живуть.


Анісов, В.  Від підмайстра до академіка : нарис про Шевченка-художника / В. Анісов, Є. Середа ; [ред. Ф. К. Бунак]. – К. : Мистецтво, 1967. – 78 с. : іл.
  Автори цього популярного нарису дохідливо й цікаво розповідають про роль великого художника в розвитку українського образотворчого мистецтва, аналізують основні малярські та графічні твори Т. Г. Шевченка. Хвилюючі сторінки книги присвячені дружбі Кобзаря з І. М. Сошенком та К. П. Брюлловим, його навчанню у видатного російського митця.


Антонович, Д. В.  Шевченко – маляр / Д. В. Антонович ; вступ. сл. С. А. Гальченка. – К. : Україна, 2004. – 272 с., [16] арк. іл.
  В книзі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов до України.


Гаско, М.  Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка : шевченкознавчі етюди / М. Гаско ; заг. ред. і передм. Є. П. Кирилюка. – К. : Рад. письменник, 1970. – 228 с. : іл.
  Книжка є цікавим дослідженням, в якому по-новому висвітлюються деякі моменти біографії Т. Г. Шевченка часів Оренбурзького заслання.
  Автор показує свої сумніви щодо датування ряду малюнків і листів великого поета, висловлює свої здогади про справжні імена осіб, зображених на ряді малюнків Шевченка.


Говдя, П.  Т. Г. Шевченко – художник : нарис / П. Говдя. – К. : Мистецтво, 1955. – 42 с., [39] арк. іл.
  В книзі відображена творча біографія геніального поета і великого художника Т. Г. Шевченка, який в своїй творчості, а особливо в естетичних поглядах, пішов значно далі за свого вчителя Брюллова.
  Зміст творів Шевченка-художника завжди перекликається із змістом його поетичних творів. Головною рисою його діяльності була свідомість того, що він син свого народу.


Лобановський, Б. Б.  Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. – К. : Мистецтво, 1989. – 206 с. – (Нариси з історії українського мистецтва).
  У книжці характеризується один із найважливіших періодів розвитку українського мистецтва – починаючи з часів становлення методу критичного реалізму в роботах Т. Г. Шевченка 1850-х років до різноманітних художніх течій початку ХХ ст.


Тарахан-Береза, З. П.  Шевченко – поет і художник : до проблеми єдності образного мислення : [монографія] / З. П. Тарахан-Береза. – К. : Наукова думка, 1985. – 183 с. : іл.
  Монографія присвячена питанням взаємозв’язку поетичної і мистецької творчості великого українського поета, художника, мислителя Т. Г. Шевченка. Висвітлюється доля його поетичної та мистецької спадщини, простежується історія їх дослідження.


Яцюк, В. М.  Малярство і графіка Тараса Шевченка : спостереження, інтерпретації / В. М. Яцюк ; зредагував В. Козирський. – К. : Рада, 2003. – 368 с.
  У новій книзі знаного шевченкознавця Володимира Яцюка викладено результати його понаддесятилітньої праці.
  Головним об’єктом досліджень був і залишається графічно-малярський доробок Тараса Шевченка. У виданні йдеться про особливості творчого процесу поета-художника, висвітлюється історія творення його картин і малюнків, уточнюється час і місце їх виконання, по-новому прочитано загадкові сторінки творчого життєпису митця.
Огляд підготували:
О.Звягольська, І.Міронова